Zaproszenie na XVI Forum Cen Transferowych


XVI edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 6 grudnia 2022 r. Zgłoszenie udziału prosimy przesłać do 5 grudnia br. (poniedziałek).

28.11.2023

Tematyka XVI posiedzenia:

  • zaprezentowanie i przedyskutowanie efektów prac niektórych grup roboczych działających przy Forum, dotyczących wpływu czynników kryzysowych na ceny transferowe oraz dotyczących trudnych do wyceny wartości niematerialnych,
  • sprawy inne.

Dyskusja nad kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi cen transferowych służy przede wszystkim wypracowywaniu rozwiązań w zakresie cen transferowych, które będą uwzględniać uzasadniony interes finansów publicznych i uczestników rynku, jak również praktykę gospodarczą.

Jak wziąć udział w XVI Forum Cen Transferowych?

Posiedzenie odbędzie się online 6 grudnia br. od godz. 10:00 do ok. 13.30 za pomocą aplikacji Teams.

Spotkanie ma charakter otwarty - każdy zainteresowany może wziąć w nim udział - z uwzględnieniem jak najszerszej reprezentacji środowisk zainteresowanych tematyką cen transferowych.

Prosimy o zgłoszenie udziału do 5 grudnia br. (poniedziałek) poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod następującym linkiem:

https://forms.office.com/r/tZYCzu6WAA

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres e-mail: forum.tp@mf.gov.pl W przypadku potwierdzenia uczestnictwa przesłany zostanie link do transmisji online posiedzenia Forum.

Jak być na bieżąco z działalnością Forum?

W zakładce Ceny transferowe na stronie podatki.gov.pl można zapoznać się z dokładnym opisem działalności Forum. Publikowane są tam także ogłoszenia i informacje bieżące o działalności Forum oraz główne dokumenty Forum.

Materiały