Zaproszenie na XV Forum Cen Transferowych


XV edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 4 października 2022 r.
Zgłoszenie udziału prosimy przesłać do 26 września br. (poniedziałek).

13.07.2023

Tematyka XV posiedzenia:

  • zaprezentowanie i przedyskutowanie efektów prac Grupy Roboczej Nr 1 i Grupy Roboczej Nr 10 działających przy Forum,
  • przedstawienie bieżących prac Departamentu Podatków Dochodowych,
  • sprawy bieżące.

Dyskusja nad kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi cen transferowych służy przede wszystkim wypracowywaniu rozwiązań w zakresie cen transferowych, które będą uwzględniać uzasadniony interes finansów publicznych i uczestników rynku, jak również praktykę gospodarczą.

Jak wziąć udział w XV Forum Cen Transferowych?

Posiedzenie odbędzie się online 4 października br. w godz. 10:00 – 15:30 za pomocą aplikacji Teams.

Spotkanie ma charakter otwarty - każdy zainteresowany może wziąć w nim udział -  z uwzględnieniem jak najszerszej reprezentacji środowisk zainteresowanych tematyką cen transferowych.

Prosimy o zgłoszenie udziału do 26 września br. (poniedziałek) poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod następującym linkiem:

https://forms.office.com/r/GzJ6XG1wPQ

Dochowanie tego terminu umożliwia przekazanie przez organizatora dokumentów Forum. Późniejsza rejestracja i uczestnictwo są również możliwe. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres e-mail: forum.tp@mf.gov.pl W przypadku potwierdzenia uczestnictwa przesłany zostanie link do transmisji online posiedzenia Forum.

Jak być na bieżąco z działalnością Forum?

W zakładce Ceny transferowe na stronie podatki.gov.pl można zapoznać się z dokładnym opisem działalności Forum. Publikowane są tam także ogłoszenia i informacje bieżące o działalności Forum oraz główne dokumenty Forum.

Materiały