Zaproszenie na XIV Forum Cen Transferowych


XIV edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 16 grudnia 2021 r.
Zgłoszenie udziału prosimy przesłać do 13 grudnia br. (poniedziałek).

16.04.2024

Tematyka XIV posiedzenia:

  • zaprezentowanie i przedyskutowanie efektów prac niektórych grup roboczych działających przy Forum,
  • przedstawienie prac Departamentu Cen Transferowych i Wycen w obszarze cen transferowych,
  • sprawy bieżące.

Dyskusja nad kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi cen transferowych służy przede wszystkim wypracowywaniu rozwiązań w zakresie cen transferowych, które będą uwzględniać uzasadniony interes finansów publicznych i uczestników rynku, jak również praktykę gospodarczą.

Jak wziąć udział w XIV Forum Cen Transferowych?

Posiedzenie odbędzie się online 16 grudnia br. w godz. 9:00 – 15:00 za pomocą aplikacji Teams.

Spotkanie ma charakter otwarty - każdy zainteresowany może wziąć w nim udział -  z uwzględnieniem jak najszerszej reprezentacji środowisk zainteresowanych tematyką cen transferowych.

Obowiązują poniższe zasady kwalifikacji na posiedzenie Forum:

  • potwierdzenie obecności przez ekspertów FCT oraz przewodniczących i członków grup roboczych aktualnie prowadzących prace w ramach Forum Cen Transferowych,
  • każdy podmiot może również zgłosić dodatkowych reprezentantów.

Prosimy o zgłoszenie udziału do 13 grudnia br. (poniedziałek) poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod następującym linkiem:

http://ankieta.mf.gov.pl/index.php/425945?lang=pl

Dochowanie tego terminu umożliwia przekazanie przez organizatora dokumentów Forum. Późniejsza rejestracja i uczestnictwo są również możliwe. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres e-mail: forum.tp@mf.gov.pl W przypadku potwierdzenia uczestnictwa przesłany zostanie link do transmisji online posiedzenia Forum.

Jak być na bieżąco z działalnością Forum?

W zakładce Ceny transferowe na stronie podatki.gov.pl można zapoznać się z dokładnym opisem działalności Forum. Publikowane są tam także ogłoszenia i informacje bieżące o działalności Forum oraz główne dokumenty Forum.

Klauzula informacyjna

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną zamieszczoną poniżej.

Materiały