Zaproszenie na XII Forum Cen Transferowych


XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r.
Zgłoszenie udziału prosimy przesłać do 18 czerwca br. (piątek).

28.11.2023

Tematyka XII posiedzenia:

  • zaprezentowanie i przedyskutowanie efektów prac niektórych grup roboczych działających przy Forum, w szczególności związanych z implikacjami pandemii COVID-19 na ceny transferowe,
  • przedstawienie prac legislacyjnych w obszarze cen transferowych,
  • sprawy bieżące.

Dyskusja nad kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi cen transferowych służy przede wszystkim wypracowywaniu rozwiązań w zakresie cen transferowych, które będą uwzględniać uzasadniony interes finansów publicznych i uczestników rynku, jak również praktykę gospodarczą.

Jak wziąć udział w XII Forum Cen Transferowych?

Posiedzenie odbędzie się online 24 czerwca br. w godz. 9:15 – 15:30 za pomocą aplikacji Teams.

Spotkanie ma charakter otwarty. Z powodów organizacyjnych i wymogów technicznych liczba uczestników Forum jest ograniczona, z uwzględnieniem jak najszerszej reprezentacji środowisk zainteresowanych tematyką cen transferowych.

Obowiązują poniższe zasady kwalifikacji na posiedzenie Forum:

  • potwierdzenie obecności przez ekspertów FCT oraz przewodniczących i członków grup roboczych aktualnie prowadzących prace w ramach Forum Cen Transferowych,
  • każdy podmiot może zgłosić maksymalnie dwóch reprezentantów (nie wliczając osób wskazanych w pkt. 1),
  • w przypadku większej liczby reprezentantów zgłoszonych przez ten sam podmiot decyduje kolejność zgłoszeńlub wskazanie uczestnika przez podmiot (jeśli zgłoszenie obejmowało więcej niż dwie osoby).

Prosimy o zgłoszenie udziału do 18 czerwca br. (piątek) poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod następującym linkiem: ankieta.mf.gov.pl

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres e-mail: forum.tp@mf.gov.pl

W przypadku potwierdzenia uczestnictwa przesłany zostanie link do transmisji online posiedzenia Forum.

Jak być na bieżąco z działalnością Forum?

W zakładce Ceny transferowe na stronie podatki.gov.pl można zapoznać się z dokładnym opisem działalności Forum. Publikowane są tam także ogłoszenia i informacje bieżące o działalności Forum oraz główne dokumenty Forum.

Klauzula informacyjna

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną zamieszczoną poniżej.

Materiały