Zaproszenie na XI Forum Cen Transferowych


XI edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 22 kwietnia 2021 r.
Zgłoszenie udziału prosimy przesłać do 15 kwietnia br. (czwartek).

16.04.2024

Tematyka XI posiedzenia

  • zaprezentowanie i przedyskutowanie efektów prac niektórych grup roboczych działających przy Forum,
  • przedstawienie prac Departamentu Cen Transferowych i Wycen w obszarze cen transferowych,
  • sprawy bieżące.

Dyskusja nad kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi cen transferowych służy przede wszystkim wypracowywaniu rozwiązań w zakresie cen transferowych, które będą uwzględniać uzasadniony interes finansów publicznych i uczestników rynku, jak również praktykę gospodarczą.

Jak wziąć udział w XI Forum Cen Transferowych?

Posiedzenie odbędzie się online 22 kwietnia br. w godz. 9:30 – 15:30 za pomocą aplikacji Teams.

Spotkanie ma charakter otwarty. Z powodów organizacyjnych i wymogów technicznych liczba uczestników Forum jest ograniczona, z uwzględnieniem jak najszerszej reprezentacji środowisk zainteresowanych tematyką cen transferowych.

Obowiązują poniższe zasady kwalifikacji na posiedzenia Forum:

  • potwierdzenie obecności przez ekspertów FCT oraz przewodniczących i członków grup roboczych aktualnie prowadzących prace w ramach Forum Cen Transferowych,
  • każdy podmiot może zgłosić maksymalnie dwóch reprezentantów (nie wliczając osób wskazanych w pkt. 1),
  • w przypadku większej liczby reprezentantów zgłoszonych przez ten sam podmiot decyduje kolejność zgłoszeń lub wskazanie uczestnika przez podmiot (jeśli zgłoszenie obejmowało więcej niż dwie osoby).

Prosimy o zgłoszenie udziału do 15 kwietnia br. (czwartek) poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod następującym linkiem ankieta.mf.gov.pl

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres e-mail: forum.tp@mf.gov.pl

W przypadku potwierdzenia uczestnictwa przesłany zostanie link do transmisji online posiedzenia Forum.

Jak być na bieżąco z działalnością Forum?

W zakładce Ceny transferowe na stronie podatki.gov.pl można zapoznać się z dokładnym opisem działalności Forum. Publikowane są tam także ogłoszenia i informacje bieżące o działalności Forum oraz główne dokumenty Forum.

Klauzula informacyjna

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną zamieszczoną poniżej.

Materiały