Zaproszenie na X Forum Cen Transferowych


X edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 5 listopada 2020 r.
Zgłoszenie udziału prosimy przesłać do 28 października br. (środa).

16.04.2024

Tematyka X posiedzenia

  • zaprezentowanie i przedyskutowanie efektów prac niektórych grup roboczych działających przy Forum,
  • przedstawienie prac Departamentu Cen Transferowych i Wycen w obszarze cen transferowych,
  • sprawy bieżące.

Dyskusja nad kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi cen transferowych służy przede wszystkim wypracowywaniu rozwiązań w zakresie cen transferowych, które będą uwzględniać uzasadniony interes finansów publicznych i uczestników rynku, jak również praktykę gospodarczą.

Jak wziąć udział w X Forum Cen Transferowych?

Posiedzenie odbędzie się online 5 listopada br. w godz. 9:30 – 15:00 za pomocą aplikacji Teams.

Spotkanie ma charakter otwarty. Z powodów organizacyjnych i wymogów technicznych liczba uczestników Forum jest ograniczona, z uwzględnieniem jak najszerszej reprezentacji środowisk zainteresowanych tematyką cen transferowych.

Obowiązują poniższe zasady kwalifikacji na posiedzenia Forum:

  • potwierdzenie obecności przez ekspertów FCT oraz przewodniczących i członków grup roboczych aktualnie prowadzących prace w ramach Forum Cen Transferowych,
  • każdy podmiot może zgłosić wyłącznie jednegoreprezentanta (nie wliczając osób wskazanych w pkt. 1),
  • w przypadku większej liczby reprezentantów zgłoszonych przez ten sam podmiot decyduje kolejność zgłoszeńlub wskazanie uczestnika przez podmiot (jeśli zgłoszenie obejmowało więcej niż jedną osobę).

Prosimy o zgłoszenie udziału do 28 października br. (środa) poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod następującym linkiem: ankieta.mf.gov.pl

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres e-mail: forum.tp@mf.gov.pl

W przypadku potwierdzenia uczestnictwa przesłany zostanie link do transmisji online posiedzenia Forum.

Jak być na bieżąco z działalnością Forum?

W zakładce Ceny transferowena stronie podatki.gov.pl można zapoznać się z dokładnym opisem działalności Forum. Publikowane są tam także ogłoszenia i informacje bieżąceo działalności Forum oraz główne dokumenty Forum.

Klauzula informacyjna

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną zamieszczoną poniżej.

Materiały