Zaproszenie na VII Forum Cen Transferowych – 3 września 2019 r.


Kolejna, VII edycja Forum Cen Transferowych odbędzie się 3 września 2019 r. w Ministerstwie Finansów.
Zgłoszenie udziału prosimy przesłać do 26 sierpnia br. (poniedziałek)

16.04.2024

Formuła Forum

Zaprezentowane i poddane pod dyskusję zostaną efekty prac grup roboczych, które zostały powołane na wcześniejszych posiedzeniach Forum.

Podczas Forum przewiduje się aktywny udział zaproszonych uczestników. Dyskusja nad kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi cen transferowych ma na celu wsparcie opracowania takich rozwiązań w zakresie cen transferowych, które będą uwzględniać zarówno interes finansów publicznych, jak również będą akceptowane przez uczestników rynku i skuteczne w praktyce gospodarczej.

Szczegółowy porządek obrad jest do pobrania poniżej - Agenda.

Jak wziąć udział w VII Forum Cen Transferowych

Posiedzenie odbędzie się 3 września br. w godzinach 10.00-15.00 w sali 4440 w Ministerstwie Finansów (Warszawa, ul. Świętokrzyska 12). Rejestracja uczestników rozpocznie się od godz. 9.30.

Spotkanie ma charakter otwarty, a o udziale w nim decyduje kolejność zgłoszeń. Z powodów organizacyjnych liczba uczestników Forum jest ograniczona, z uwzględnieniem jak najszerszej reprezentacji środowisk zainteresowanych tematyką cen transferowych.

Obowiązują poniższe zasady kwalifikacji na posiedzenia Forum:

 • każdy podmiot może zgłosić wyłącznie jednego reprezentanta (zaproszenie przez organizatorów eksperta z danego podmiotu wyczerpuje pulę miejsc w ramach zgłoszeń),
 • w przypadku większej liczby reprezentantów zgłoszonych przez ten sam podmiot, decyduje kolejność zgłoszeń lub wskazanie uczestnika przez podmiot (jeśli zgłoszenie obejmowało więcej niż jedną osobę). Brak wskazania uczestnika oznacza rezygnację przez podmiot z uczestnictwa w posiedzeniu Forum,
 • kierujący pracami grup roboczych wskazują maksymalnie 3 dodatkowych reprezentantów grupy, którzy uczestniczą w kolejnym posiedzeniu (zaproszony członek grupy roboczej wyczerpuje pulę miejsc w ramach zgłoszeń dla danego podmiotu).

Prosimy o zgłoszenie udziału do 26 sierpnia br. (poniedziałek) na adres e-mail: forum.tp@mf.gov.pl

Jak być na bieżąco z działalnością Forum

W zakładce Ceny transferowe na portalu podatkowym MF można zapoznać się z dokładnym opisem działalności Forum. Publikowane są tam także ogłoszenia i informacje bieżące o działalności Forum oraz główne dokumenty Forum.

Klauzula informacyjna

Prosimy także o zapoznanie się z klauzulą informacyjną oraz zamieszczenie w treści e-maila ze zgłoszeniem następującej formuły:

 1. Dla osób, które ZGŁASZAŁY swój udział w posiedzeniu roboczym Forum Cen Transferowych, które odbyły się 2 lipca 2018 r., 11 września 2018 r., 4 grudnia 2018 r., 12 marca 2019 r. lub 11 czerwca 2019 r.:

  Zgłaszam uczestnictwo w spotkaniu roboczym Forum Cen Transferowych w dniu 3 września 2019 r.

 2. Dla osób, które NIE ZGŁASZAŁY swojego udziału w posiedzeniach roboczych Forum Cen Transferowych, które odbyły się 2 lipca 2018 r., 11 września 2018 r., 4 grudnia 2018 r., 12 marca 2019 r. lub 11 czerwca 2019 r.:

  Zgłaszam uczestnictwo w spotkaniu roboczym Forum Cen Transferowych w dniu 3 września 2019 r.

  Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi przez Ministerstwo Finansów na potrzeby posiedzenia roboczego Forum Cen Transferowych w dniu 3 września 2019 r.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi przez Ministerstwo Finansów w przyszłości na potrzeby dalszych działań w ramach spotkań Forum Cen Transferowych. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych.

Pliki do pobrania