Raport podsumowujący pierwszy rok działalności Forum Cen Transferowych


Pragniemy wyrazić szczególne podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w prace Forum. Wierzymy, że współpraca pomiędzy administracją a podatnikami jest podstawą dobrej polityki podatkowej.

16.04.2024

Z okazji rocznicy powstania Forum Cen Transferowych pragniemy przedstawić raport podsumowujący dotychczasową działalność (raport do pobrania poniżej).

Ocena Forum przez uczestników

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że aż 86% ankietowanych uczestników pozytywnie ocenia działalność Forum uznając, że spełnia ono swoją rolę jako platforma współpracy pomiędzy podatnikami a Ministerstwem Finansów w zakresie cen transferowych.

 

Jak rynek odbiera działania Forum

Uczestnicy Forum

Dbamy o to, aby zapewnić szeroką reprezentację wszystkich środowisk, tj. podatników, biznesu, doradców podatkowych, naukowców, NGO’s, sędziów, przedstawicieli Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej (zarówno z centrali, jak i z terenu).

Liczba i kategorie uczestników

Garść statystyk

Aby nieco przybliżyć skalę tego przedsięwzięcia, warto wskazać, że w trakcie roku działalności Forum odbyło się 5 posiedzeń Forum, w których wzięło udział łącznie 677 osób, powołano 4 grupy robocze, których 39 członków odbyło 17 posiedzeń roboczych, na których opracowano 4 rekomendacje, a kolejne 4 – są na ukończeniu. Co ważne, aż 82% ankietowanych przyznaje, że rekomendacje wypracowywane przez Forum są przydatne dla podatników.

Forum Cen Transferowych w liczbach

Jak być na bieżąco z działalnością Forum

W zakładce „Ceny transferowe” na portalu podatkowym MF można zapoznać się z dokładnym opisem działalności Forum. Są tam publikowane także ogłoszenia i informacje bieżące o działalności Forum oraz główne dokumenty Forum.

Raport do pobrania