Zaproszenie


16.04.2024

27 lipca 2023 r. od godz. 10:00 w  Ministerstwie Finansów odbędzie się spotkanie, na którym przedstawione zostaną wstępne założenia regulacji prawnych wypracowane przez powołany przez Ministra Finansów Zespół do spraw opracowania projektu regulacji prawnych w zakresie funkcjonowania unijnego Systemu Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace) oraz substytutów wyrobów tytoniowych.

Przedmiotowe spotkanie odbędzie się w ramach ósmego posiedzenia Zespołu, dlatego też podmioty zainteresowane udziałem, proszone są o dokonanie zgłoszenia, nie więcej niż dwóch przedstawicieli z jednej organizacji, za pomocą załączonego formularza.

Załączony formularz zgłoszeniowy (w postaci pliku Excel) należy przesłać jako załącznik do wiadomości e-mail na adres sekretariatu Departamentu Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier Ministerstwa Finansów (sekretariat.dag@mf.gov.pl) w terminie do 20 lipca 2023r zamieszczając tytuł „Zgłoszenie na posiedzenie Zespołu”.

 Przedmiotem posiedzenia będzie zaprezentowanie założeń w zakresie propozycji:

  • funkcjonowania unijnego Systemu Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace).
  • objęcia obowiązkiem podatkowym w zakresie podatku akcyzowego  substytutów wyrobów tytoniowych,

Spotkanie będzie miało wyłącznie charakter stacjonarny i zostanie  podzielone na dwa bloki. Wypełniając formularz zgłoszeniowy należy dokonać  wyboru bloku tematycznego będącego w obszarze zainteresowania podmiotu.