Wyjaśnienia AKCYZA


Elektronizacja ewidencji wyrobów akcyzowych od 1 lutego 2024 roku

Przesunięcie wprowadzenia obowiązku prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych wyłącznie w postaci elektronicznej na 1 lutego 2024 roku

opublikowano: 03.01.2023

Informacja o papierosach i tytoniu do palenia

Przypomnienie o obowiązku przekazania informacji o papierosach i tytoniu do palenia

opublikowano: 10.10.2022

Elektronizacja ewidencji wyrobów akcyzowych od 1 lutego 2024 roku

Przesunięcie rozpoczęcia elektronicznego prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych na 1 lutego 2024 roku

opublikowano: 29.09.2022

Przedłużenie okresu ważności starych znaków akcyzy na wyroby winiarskie

Minister Finansów przedłużył do 31 grudnia 2023 r. okres ważności tzw. starych znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich.

opublikowano: 07.07.2022

Sprzedaż wyrobów węglowych a obowiązek uzyskania oświadczenia o przeznaczeniu tych wyrobów na cele zwolnione

Informujemy, że w związku z odwołaniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii przestaje obowiązywać wprowadzona wcześniej regulacja.

opublikowano: 18.05.2022

Rejestr podmiotów odbierających wyroby zawierające w swym składzie alkohol etylowy

Informujemy, że po odwołaniu stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 zacznie obowiązywać nowe brzmienie art. 138t ustawy o podatku akcyzowym.

opublikowano: 09.05.2022

Składanie deklaracji akcyzowych od 1 lipca 2021 r. (aktualizacja o zmiany wprowadzone rozporządzeniem z 17 grudnia 2021 r.)

Informacja o składaniu deklaracji akcyzowych od 1 lipca 2021r.

opublikowano: 18.03.2022

Nowe obowiązki producentów i importerów pozostałych wyrobów tytoniowych już w 2022 roku

Przekazywanie informacji dotyczących umów o przechowywanie danych z niezależną stroną trzecią (tzw. dostawcą repozytorium pierwotnego) przez producentów i importerów pozostałych wyrobów tytoniowych

opublikowano: 01.03.2022

Termin sprzedaży wyrobów winiarskich i zwrotu niewykorzystanych banderol

Informujemy, że sprzedaż ze "starymi" wzorami banderol obowiązuje do 31 grudnia 2022r., natomiast
do 30 stycznia 2022 r. za zwrócone niewykorzystane znaki akcyzy przysługuje zwrot wpłaconych kwot.

opublikowano: 12.01.2022