Wyjaśnienia AKCYZA


Sprzedaż wyrobów węglowych a obowiązek uzyskania oświadczenia o przeznaczeniu tych wyrobów na cele zwolnione

Informujemy, że w związku z odwołaniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii przestaje obowiązywać wprowadzona wcześniej regulacja.

opublikowano: 18.05.2022

Rejestr podmiotów odbierających wyroby zawierające w swym składzie alkohol etylowy

Informujemy, że po odwołaniu stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 zacznie obowiązywać nowe brzmienie art. 138t ustawy o podatku akcyzowym.

opublikowano: 09.05.2022

Składanie deklaracji akcyzowych od 1 lipca 2021 r. (aktualizacja o zmiany wprowadzone rozporządzeniem z 17 grudnia 2021 r.)

Informacja o składaniu deklaracji akcyzowych od 1 lipca 2021r.

opublikowano: 18.03.2022

Nowe obowiązki producentów i importerów pozostałych wyrobów tytoniowych już w 2022 roku

Przekazywanie informacji dotyczących umów o przechowywanie danych z niezależną stroną trzecią (tzw. dostawcą repozytorium pierwotnego) przez producentów i importerów pozostałych wyrobów tytoniowych

opublikowano: 01.03.2022

Uproszczony dokument towarzyszący (UDT) - zmiany od 1 stycznia 2022

Od 1 stycznia 2022 r., na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/2264 [1] zmieniło się rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3649/92 określające wzór uproszczonego dokumentu towarzyszącego.

opublikowano: 29.12.2021

Ważność znaków akcyzy na wyroby nowatorskie już 1 stycznia 2022

Od 1 stycznia 2022 roku wchodzą w życie przepisy, które wprowadzają ważność znaków akcyzy na wyroby nowatorskie

opublikowano: 17.12.2021

Elektronizacja ewidencji wyrobów akcyzowych od 1 stycznia 2023 roku

Przesunięcie rozpoczęcia elektronicznego prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych na 1 stycznia 2023 roku

opublikowano: 03.11.2021

Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych

Przypominamy o Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych

opublikowano: 26.08.2021

Nie zarejestrowałeś się w CRPA – złóż czynny żal

Przypominamy o możliwości złożenia czynnego żalu w razie nieterminowego dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w CRPA

opublikowano: 19.08.2021

Obowiązek dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego w podatku akcyzowym

Przypominamy o obowiązku dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego w podatku akcyzowym do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej wPoznaniu przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)

opublikowano: 28.07.2021

Nowe banderole na wyroby winiarskie

Od 1 lipca 2021 r. nowe wzory znaków akcyzy na wyroby winiarskie

opublikowano: 02.07.2021

Przesunięcie obowiązku zapłaty akcyzy przy przerejestrowaniu pojazdu na sam. osobowy

Od 1 lipca 2021 roku wchodzą w życie przepisy wprowadzające opodatkowanie zmiany rodzaju zarejestrowanego pojazdu na samochód osobowy

opublikowano: 25.06.2021