Ważność znaków akcyzy na wyroby nowatorskie już 1 stycznia 2022


Od 1 stycznia 2022 roku wchodzą w życie przepisy, które wprowadzają ważność znaków akcyzy na wyroby nowatorskie

28.11.2023

Zgodnie z przepisem zmienionego art. 136 ust. 6 ustawy, wyroby nowatorskie oznaczone znakami akcyzy w danym roku kalendarzowym zachowują ważność do ostatniego dnia lutego następnego roku kalendarzowego.

Oznacza to, że wszystkie wyroby nowatorskie oznaczone banderolami w 2021 r. można sprzedawać do końca lutego 2022 r.

Po tym okresie wyroby przeznaczone do dalszej sprzedaży należy oznaczyć banderolami legalizacyjnymi. 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2313)

Znaki akcyzy

Rodzaje znaków akcyzy, jak je otrzymać, jak długo są ważne