Stawki podatkowe w akcyzie


Obowiązujące stawki akcyzy

16.04.2024
Artykuł dostępny również w innych wersjach językowych: EN

Unia Europejska (UE) wymaga, aby państwa członkowskie – w zakresie struktury i stawek podatku akcyzowego dla wyrobów akcyzowych – stosowały minimalny poziom wysokości podatku dla poszczególnych wyrobów[1]. Państwa członkowskie mogą jednak zawsze ustalić i stosować w oparciu o własną politykę fiskalną wyższe stawki akcyzy. Powoduje to, że w UE występuje duże zróżnicowanie wysokości obciążeń fiskalnych dla poszczególnych wyrobów akcyzowych. Dodatkowo – w celu wypełnienia kryterium minimalnego poziomu opodatkowania – Polska podobnie jak inne państwa członkowskie, które nie przyjęły wspólnej waluty, ma obowiązek corocznego przeglądu poziomu opodatkowania wyrobów akcyzowych w zależności od obowiązującego na dany rok kursu euro w stosunku do waluty krajowej i ewentualnej korekty stawek akcyzy.

Stawki akcyzy dla wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych są określone również w polskich przepisach[2].

Stawki akcyzy są wyrażane w:

 • kwocie na jednostkę wyrobu,
 • procencie podstawy opodatkowania,
 • procencie maksymalnej ceny detalicznej,
 • kwocie na jednostkę wyrobu i procencie maksymalnej ceny detalicznej.

Od 1 stycznia 2024 r.  stawki akcyzy na niektóre wyroby akcyzowe i samochody osobowe wynoszą w przypadku:

 • benzyny silnikowej - 1.529,00 zł/1.000 l,
 • oleju napędowego - 1.160,00 zł/1.000 l,
 • gazów skroplonych do napędu silników spalinowych (np. LPG) - 659,00 zł/1.000 kg,
 • biokomponentów stanowiących samoistne paliwa - 1.160,00 zł/1.000 l,
 • energii elektrycznej – 5,00 zł/MWh,
 • alkoholu etylowego - 7.610,00 zł/hl 100% vol.,
 • piwa – 10,40 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu,
 • wina - 211,00 zł/hl gotowego wyrobu,
 • papierosów - 276,00 zł za każde 1.000 sztuk i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej.

Stawki podatku akcyzowego (stan na 1 stycznia 2024 r.) (DOC, 23KB)

Od 1 stycznia 2023 r.  stawki akcyzy na niektóre wyroby akcyzowe i samochody osobowe wynoszą w przypadku:

 • benzyny silnikowej - 1.529,00 zł/1.000 l,
 • oleju napędowego - 1.160,00 zł/1.000 l,
 • gazów skroplonych do napędu silników spalinowych (np. LPG) - 659,00 zł/1.000 kg,
 • gazu ziemnego do napędu silników spalinowych (np. CNG) – 0 zł
 • biokomponentów stanowiących samoistne paliwa - 1.160,00 zł/1.000 l,
 • energii elektrycznej – 5,00 zł/MWh,
 • alkoholu etylowego - 7.248,00 zł/hl 100% vol.,
 • piwa – 9,90 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu,
 • wina - 201,00 zł/hl gotowego wyrobu,
 • papierosów - 250,91 zł za każde 1.000 sztuk i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej.

Stawki podatku akcyzowego (stan na 1 stycznia 2023 r.) (DOC, 20KB)

Od 1 czerwca 2022 r. stawką akcyzy w wysokości 97 zł/1.000 l. objęte są:

 • oleje napędowe przeznaczone na cele opałowe,
 • oleje opałowe lekkie,
 • pozostałe paliwa opałowe o gęstości < 890kg/m³.

Stawki podatku akcyzowego (stan na 1 czerwca 2022 r.) (DOC, 16KB)

Od 1 stycznia 2022 r.  stawki akcyzy na niektóre wyroby akcyzowe i samochody osobowe wynoszą w przypadku:

 • benzyny silnikowej - 1.413,00 zł/1.000 l,
 • oleju napędowego - 1.104,00 zł/1.000 l,
 • gazów skroplonych do napędu silników spalinowych (np. LPG) - 387,00 zł/1.000 kg,
 • gazu ziemnego do napędu silników spalinowych (np. CNG) – 0 zł
 • biokomponentów stanowiących samoistne paliwa - 1.104,00 zł/1.000 l,
 • energii elektrycznej - 4,60 zł/1 MWh,
 • alkoholu etylowego - 6.903,00 zł/1 hl 100% vol.,
 • piwa – 9,43 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu,
 • wina - 191,00 zł/1 hl gotowego wyrobu,
 • papierosów - 228,10 zł za każde 1.000 sztuk i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej,
 • samochodów osobowych o poj. silnika powyżej 2000 cm3 - 18,6% podstawy opodatkowania; pozostałych samochodów osobowych - 3,1% podstawy opodatkowania.

Stawki podatku akcyzowego (stan na 1 stycznia 2022 r.) (DOC, 16KB)

Od 1 stycznia 2021 r.  stawki akcyzy na niektóre wyroby akcyzowe i samochody osobowe wynoszą w przypadku:

 • benzyny silnikowej - 1.514,00 zł/1.000 l,
 • oleju napędowego - 1.145,00 zł/1.000 l,
 • gazów skroplonych do napędu silników spalinowych (np. LPG) - 644,00 zł/1.000 kg,
 • gazu ziemnego do napędu silników spalinowych (np. CNG) – 0 zł
 • biokomponentów stanowiących samoistne paliwa - 1.145,00 zł/1.000 l,
 • energii elektrycznej - 5,00 zł/1 MWh,
 • alkoholu etylowego - 6.275,00 zł/1 hl 100% vol.,
 • piwa – 8,57 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu,
 • wina - 174,00 zł/1 hl gotowego wyrobu,
 • papierosów - 228,10 zł za każde 1.000 sztuk i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej,
 • samochodów osobowych o poj. silnika powyżej 2000 cm3 - 18,6% podstawy opodatkowania; pozostałych samochodów osobowych - 3,1% podstawy opodatkowania.

Stawki podatku akcyzowego (stan na 1 stycznia 2021 r.) (DOC, 13KB)

Od 1 stycznia 2020 r.  stawki akcyzy na niektóre wyroby akcyzowe i samochody osobowe wynoszą w przypadku:

 • benzyny silnikowej - 1.520,00 zł/1.000 l, (od 01.03.2020 r.)
 • oleju napędowego - 1.151,00 zł/1.000 l, (od 01.03.2020 r.)
 • gazów skroplonych do napędu silników spalinowych (np. LPG) - 650,00 zł/1.000 kg, (od 01.03.2020 r.)
 • gazu ziemnego do napędu silników spalinowych (np. CNG) – 0 zł
 • biokomponentów stanowiących samoistne paliwa - 1.151,00 zł/1.000 l, (od 01.03.2020 r.)
 • energii elektrycznej - 5,00 zł/1 MWh,
 • alkoholu etylowego - 6.275,00 zł/1 hl 100% vol.,
 • piwa – 8,57 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu,
 • wina - 174,00 zł/1 hl gotowego wyrobu,
 • papierosów - 228,10 zł za każde 1.000 sztuk i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej,
 • samochodów osobowych o poj. silnika powyżej 2000 cm3 - 18,6% podstawy opodatkowania; pozostałych samochodów osobowych - 3,1% podstawy opodatkowania.

Stawki podatku akcyzowego (stan na 1 marca 2020 r.)

Lp

Wyrób

Jednostka

Stawka (w zł)

1

węgiel i koks

GJ

1,28

2

benzyny silnikowe

1000 l

1520,00

3

benzyny lotnicze

1000 l

1822,00 

4

paliwa typu benzyn do silników odrzutowych

1000 l

1822,00 

5

nafta

1000 l

1822,00 

6

paliwa do silników odrzutowych

1000 l

1446,00

7

oleje napędowe

1000 l

1151,00

8

biokomponenty stanowiące samoistne paliwa

1000 l

1151,00

9

oleje napędowe przeznaczone na cele opałowe

1000 l

232,00

10

oleje opałowe lekkie

1000 l

232,00

11

oleje opałowe ciężkie

1000 kg

64,00

12

oleje smarowe, preparaty smarowe

1000 l

1180,00

13

paliwa gazowe przeznaczone do napędu silników spalinowych - skroplone

1000 kg

650,00

14

paliwa gazowe przeznaczone do napędu silników spalinowych - w stanie gazowym

GJ

10,08

15

gaz ziemny przeznaczony do napędu silników spalinowych - w stanie gazowym i skroplonym

 

0

16

biogaz do napędu silników spalinowych

-

0

17

wodór i biowodór do napędu silników spalinowych

-

0

18

paliwa gazowe przeznaczone do celów opałowych

GJ

1,28

19

pozostałe paliwa silnikowe

1000 l

1777,00

20

pozostałe paliwa opałowe o gęstości < 890kg/m³

1000 l

232,00

21

pozostałe paliwa opałowe o gęstości ≥ 890kg/m³

1000 kg

64,00

22

energia elektryczna

MWh

5,00

23

alkohol etylowy

hl 100% vol.

6275,00

24

piwo

hl °Plato

8,57

25

wino

hl

174,00

26

napoje fermentowane

hl

174,00

27

cydr i perry o mocy ≤ 5% obj.

hl

97,00

28

wyroby pośrednie

hl

350,00

29

papierosy

1000 szt + maks. ceny detal.

228,10 + 32,05%

30

tytoń do palenia

kg + maks. ceny detal.

155,79 + 32,05%

31

cygara i cygaretki

kg

433,00

32

samochody osobowe o pojemności silnika > 2000 cm³

podstawa opodatkowania

18,6%

33

samochody osobowe pozostałe

podstawa opodatkowania

3,1%

34

samochody osobowe hybrydowe plug in o pojemności silnika>2000≤3500 cm3

podstawa opodatkowania

9,3%

35

samochody osobowe hybrydowe o pojemności silnika>2000≤3500 cm3

podstawa opodatkowania

9,3%

36

samochody osobowe hybrydowe o pojemności silnika≤2000 cm3

podstawa opodatkowania

1,55%

37

susz tytoniowy

kg

252,25

38

wyroby nowatorskie

kg 

0

305,39 (od 01.07.2020)

39

płyn do papierosów elektronicznych

ml

0

0,55 (od 01.07.2020)

 

Przypisy:

[1] minimalne poziomy akcyzy określają akty prawa Unii Europejskiej:

 • dyrektywa Rady 92/84/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie zbliżenia stawek podatku akcyzowego dla alkoholu i napojów alkoholowych
 • dyrektywa Rady 2011/64/UE z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie struktury oraz stawek akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych
 • dyrektywa Rady 2003/96/WE w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej

[2] art. 89, art. 93-97, art. 99, art. 105 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114 z późn. zm.)