e-Deklaracje - formularze rejestracyjne podatników


W tym miejscu znajdziesz elektroniczne formularze dotyczące rejestracji podatników, które możesz złożyć za pomocą systemu e-Deklaracje

Wszystkie formularze interaktywne z poniższej tabeli można złożyć z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Formularze w wersji papierowej znajdziesz w zakładce Formularze do druku

Przeglądarki Mozilla Firefox i Google Chrome używają domyślnie wbudowanych przeglądarek plików PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne. Natomiast przeglądarka Edge nie obsługuje wtyczek Acrobat/Reader, a co za tym idzie wyświetlanie formularzy nie jest możliwe.
Opis rozwiązania problemu znajduje się w zakładce e-Deklaracje/Pytania i odpowiedzi w pytaniach: 38, 40, 43 oraz 44.

Poprawne wyświetlanie formularzy jest możliwe m.in. w przeglądarce Internet Explorer.

Poniższe deklaracje i informacje podatkowe przesłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisane profilem zaufanym i nie mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP!

Legenda

Deklaracja w interaktywnym PDF

Wybierz deklarację

NIP-2

Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2019 r.

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF

2014

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.12.2014

NIP-7

Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2019 r.

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF

2014

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.12.2014

2013

Deklaracja w interaktywnym PDF

NIP-8

Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2019 r.

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF

2014

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.12.2014

ZAP-3

Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2019 r.

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF

2014

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.12.2014

2013

Deklaracja w interaktywnym PDF