Formularze rejestracyjne podatników


W tym miejscu znajdziesz formularze do druku dotyczące rejestracji podatników

Formularze w wersji interaktywnej znajdziesz w zakładce e-Deklaracje

Legenda

Deklaracja do druku

Wybierz deklarację

NIP-2

Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

NIP-2/A

Informacja o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

NIP-D

Informacja o wspólnikach lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

NIP-5/W

Wniosek o wydanie zaświadczenie/informacji o nadanym numerze identyfikacji podatkowej

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 15.09.2017
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 12.10.2017

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

NIP-7

Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

NIP-8

Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

ZAP-3

Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku