Formularze archiwalne - rejestracja podatników


W tym miejscu znajdziesz archiwalne formularze elektroniczne z zakresu rejestracji podatników

Legenda

Deklaracja w interaktywnym PDF

Wybierz deklarację

NIP-2

Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem

2022

Deklaracja w interaktywnym PDF

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2019 r.

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2019 r.

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF

NIP-7

Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2019 r.

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2019 r.

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF

NIP-8

Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2019 r.

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2019 r.

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF

ZAP-3

Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2019 r.

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2019 r.

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF