Formularze elektroniczne - rejestracja podatników


W tym miejscu znajdziesz elektroniczne formularze dotyczące rejestracji podatników, które możesz złożyć za pomocą systemu e-Deklaracje

Poniższe dokumenty elektroniczne możesz złożyć za pomocą wybranego formularza lub narzędzia do wysyłki xml.


Formularze w wersji papierowej znajdziesz w zakładce Formularze do druku


Wszystkie formularze interaktywne z poniższej tabeli można złożyć z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.


Przeglądarki Edge, Mozilla Firefox i Google Chrome używają domyślnie wbudowanych przeglądarek PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne. Jeśli chcesz skorzystać z formularza, pobierz go na dysk komputera.


Opis rozwiązania problemu znajduje się w zakładce e-Deklaracje/Pytania i odpowiedzi w pytaniach: 38, 40, 43 oraz 44.


Poniższe deklaracje i informacje podatkowe przesłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisane profilem zaufanym i nie mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP!

Aktualny status i UPO dostępne są w usłudze Status wysłanej e-Deklaracji.

Legenda

Deklaracja online.
Deklaracja w interaktywnym PDF
Uwaga!

Wybierz deklarację

Archiwum formularzy elektronicznych dot. rejestracji podatników

NIP-2

Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem

2024

Deklarację złożysz przez e-Urząd Skarbowy

NIP-7

Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem

2024

Deklarację złożysz przez e-Urząd Skarbowy

NIP-8

Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających

2024

Deklarację złożysz przez e-Urząd Skarbowy

ZAP-3

Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem

2024

Deklaracja w interaktywnym PDF
Archiwum formularzy elektronicznych dot. rejestracji podatników