Formularze elektroniczne - rejestracja podatników


W tym miejscu znajdziesz elektroniczne formularze dotyczące rejestracji podatników, które możesz złożyć za pomocą systemu e-Deklaracje

Wszystkie formularze interaktywne z poniższej tabeli można złożyć z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Formularze w wersji papierowej znajdziesz w zakładce Formularze do druku

Przeglądarki Mozilla Firefox i Google Chrome używają domyślnie wbudowanych przeglądarek plików PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne. Natomiast przeglądarka Edge nie obsługuje wtyczek Acrobat/Reader, a co za tym idzie wyświetlanie formularzy nie jest możliwe.
Opis rozwiązania problemu znajduje się w zakładce e-Deklaracje/Pytania i odpowiedzi w pytaniach: 38, 40, 43 oraz 44.

Poprawne wyświetlanie formularzy jest możliwe m.in. w przeglądarce Internet Explorer.

Poniższe zgłoszenia przesłane drogą elektroniczną nie mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP!

Legenda

Deklaracja w interaktywnym PDF

Wybierz deklarację

Archiwum formularzy elektronicznych dot. rejestracji podatników

NIP-2

Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF

NIP-7

Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF

NIP-8

Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF

ZAP-3

Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF
Archiwum formularzy elektronicznych dot. rejestracji podatników