Zawiadomienie ZAW-NR


Zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek bankowy inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w Wykazie podatników VAT

Od 1 lutego 2021 roku zawiadomienie ZAW-NR znajdziesz w e-Urzędzie Skarbowym.

e-Urząd Skarbowy – zaloguj się

Ważne: aby złożyć zawiadomienie ZAW-NR skorzystaj z login.gov.pl

Zawiadomienia nie złożysz, jeśli zalogujesz się danymi podatkowymi.

Kiedy złożyć zawiadomienie

Jeśli zapłaciłeś należność za fakturę (wystawioną przez podatnika VAT czynnego) przelewem na rachunek bankowy wystawcy faktury inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w Wykazie podatników VAT.

Po co składać zawiadomienie

Złóż ZAW-NR, aby:

  • zaliczyć zapłatę należności na rachunek bankowy wystawcy faktury VAT do kosztów uzyskania przychodów w PIT i CIT i
  • uwolnić się od odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe dostawcy towarów lub usługodawcy w VAT, związanym z tą transakcją.
Aby uniknąć negatywnych konsekwencji, w ciągu 7 dni powiadom urząd skarbowy na formularzu ZAW-NR o numerze rachunku spoza wykazu, na który zleciłeś przelew.
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID-19, termin na złożenie ZAW-NR wynosi 14 dni od daty zlecenia przelewu.

Zawiadomienie możesz złożyć

  • za siebie,
  • za inną osobę fizyczną,
  • za inny podmiot, który nie jest osobą fizyczną.
Aby złożyć zawiadomienie w imieniu innych podatników za pośrednictwem serwisu e-Urząd Skarbowy musisz posiadać pełnomocnictwo ogólne (PPO-1).

Gdzie złożyć zawiadomienie

Do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, który dokonał zapłaty należności.

Do kiedy złożyć zawiadomienie

Na złożenie ZAW-NR masz 7 dni od daty zlecenia przelewu.

Jak złożyć zawiadomienie

Zawiadomienie możesz złożyć w formie elektronicznej – za pomocą e-Urząd Skarbowy.

Formularz ZAW-NR możesz złożyć także w formie papierowej. Aby złożyć zawiadomienie w imieniu innych podatników musisz posiadać pełnomocnictwo ogólne (PPO-1) lub szczególne (PPS-1).

Wykaz podatników VAT

Wykaz podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT