Zaproponuj nowe ścieżki współdziałania biznesu z administracją skarbową i zostań podatkowym liderem


Ministerstwo Finansów informuje o siódmej edycji konkursu "Podatkowi liderzy"

28.11.2023
  • „Partnerstwo biznesu z fiskusem" to temat pracy konkursowej w siódmej edycji konkursu „Podatkowi liderzy".
  • Studenci i absolwenci kierunków prawniczych i ekonomicznych przedstawią swoją wizję współpracy pomiędzy firmami i administracją.
  • Na najlepszych czeka 12 płatnych staży w Ministerstwie Finansów.

Przedsiębiorcy są klientami administracji, a regulacje opracowywane w Ministerstwie Finansów tworzą rzeczywistość, w której działają. Obecnie system podatkowy dynamicznie się zmienia, reagując na potrzeby współczesnego świata. Dzięki nowym formom raportowania, administracja ma coraz więcej informacji o stanie firm i ich potrzebach. Poszukuje sposobów dialogu z przedsiębiorcami i wdraża nowe ścieżki współpracy. W wielu krajach na popularności zyskują mediacje i porozumienia zawierane między firmami a administracją, czy też monitoring horyzontalny.

Państwo wspiera gospodarkę, w tym m. in. innowacje i produkcję, poprzez narzędzia podatkowe. Jego rola wzrasta wraz z pogorszeniem sytuacji gospodarczej. Rozwiązania podatkowe pełnią istotną rolę w sytuacjach kryzysowych, gdy potrzebna jest poprawa płynności firm, przesunięcie terminów realizacji obowiązków i czas potrzebny na reorganizację, a także przystosowanie do nowej rzeczywistości i zachowanie potencjału, który pozwala na powrót do normalnej działalności.

Dla fiskusa ważna jest wiedza o potrzebach firm. Jak zbliżyć do siebie administrację skarbową i przedsiębiorców? Jak pomagać podatnikom odnaleźć się w nowych obowiązkach? Jakie działania sprawiają, że fiskus jest postrzegany jako partner przedsiębiorcy?

Zaproponuj nowe ścieżki współdziałania biznesu z administracją skarbową i zostań podatkowym liderem!

Sukces poprzednich edycji konkursu jest impulsem dla Ministerstwa Finansów, aby po raz kolejny zaangażować studentów i absolwentów do dyskusji na temat aktualnych wyzwań, które stoją przed polskim prawem podatkowym. Laureaci otrzymają zaproszenie do odbycia stażu w Ministerstwie Finansów i wezmą udział w tworzeniu rozwiązań podatkowych, które będą służyć wspieraniu rozwoju gospodarczego Polski.

Udział w konkursie

Pracę konkursową pt. „Partnerstwo biznesu z fiskusem" wyślij do 24 maja 2020 r. na adres praktyki@mf.gov.pl.

UWAGA: praca nie może przekroczyć dwóch stron formatu A4, czcionka 12.

Do pracy dołącz CV, wypełnioną kartę zgłoszenia udziału w konkursie oraz kopię dokumentu potwierdzającego status studenta/absolwenta na kierunku prawniczym lub ekonomicznym (np. zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta lub skan dyplomu ukończenia studiów).

Harmonogram konkursu

  • 24 maja 2020 r. – termin przesyłania zgłoszeń
  • do 31 maja 2020 r. – informacja o terminie rozmów z autorami wybranych prac konkursowych
  • 4 - 12 czerwca 2020 r. – rozmowy kwalifikacyjne
  • do 19 czerwca 2019 r. – publikacja wyników na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.gov.pl/finanse

Podatkowym liderom oferujemy

płatny staż w Ministerstwie Finansów, w ramach którego przewidywane są m.in.: 

  • udział stażystów w pracach grup roboczych, zajmujących się tworzeniem innowacyjnych rozwiązań podatkowych i uszczelnieniem systemu podatkowego,
  • możliwość uczestnictwa w wybranych kursach i szkoleniach realizowanych przez Ministerstwo Finansów.

Więcej informacji o konkursie

Materiały