Ulga na robotyzację. Polski Ład wspiera innowacje


Ulga jest skierowana do firm, które chcą usprawnić produkcję przez zastosowanie robotów przemysłowych

16.04.2024

Polski Ład: Ulga na robotyzację

  • Może być narzędziem, które pomoże polskim firmom w zwiększaniu ich produktywności i konkurencyjnościzarówno na rynku polskim i międzynarodowym.
  • Z nowej ulgi podatkowej może skorzystać każda firma, niezależnie od wielkości czy profilu działania, która zakupi i zainstaluje np. robota przemysłowego.

–  Ulga na robotyzację jest jedną z szeregu ulg proinnowacyjnych wprowadzonych dzięki Polskiemu Ładowi. Będzie nie tylko argumentem za przeniesieniem do Polski produkcji przez wielkie koncerny, ale również narzędziem które pomoże polskim firmom w zwiększaniu ich produktywności. Dla mniejszych firm roboty przemysłowe są bardzo poważną inwestycją. Dzięki uldze staną się dla nich po prostu tańsze. A są one inwestycją nie do uniknięcia. Robotyzacja polskich firm to lekarstwo na braki kadrowe, ścieżka do zwiększenia produktywności firm i zabezpieczenia płynności procesu produkcyjnego – wskazuje wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Kto skorzysta z ulgi na robotyzację?

Z  ulgi na robotyzację skorzystają polskie firmy, dla których decyzja o inwestowaniu w roboty przemysłowe jest wciąż trudna ze względu na konieczność poniesienia dużych nakładów inwestycyjnych. Dzięki uldze staną się one łatwiej dostępne i relatywnie tańsze.

Jak działa ulga na robotyzację?

Z nowo wprowadzanej ulgi podatkowej może skorzystać firma, która zakupi i zainstaluje robota przemysłowego.

Za koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację uznaje się:

  • koszt nabycia: nowych robotów przemysłowych, maszyn i urządzeń zbliżonych do robotów przemysłowych i funkcjonalnie z nimi związanych, maszyn, urządzeń i innych rzeczy funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, które służą zapewnieniu ergonomii i bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do tych stanowisk, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym. Chodzi szczególnie o czujniki, sterowniki, przekaźniki, zamki bezpieczeństwa, bariery fizyczne (ogrodzenia, osłony), czy optoelektroniczne urządzenia ochronne (kurtyny świetlne, skanery obszarowe), maszyny, urządzenia lub systemy służące do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych, zwłaszcza czujniki i kamery, urządzenia do interakcji człowiek-maszyna do robotów przemysłowych;
  • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do prawidłowego uruchomienia i funkcjonowania robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych powyżej;
  • koszty usług szkoleniowych związanych z obsługą robotów przemysłowych i innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa powyżej;
  • opłaty ustalone w umowie leasingu finansowego robotów przemysłowych i innych środków trwałych.

W efekcie ulgi na robotyzację podatnik odliczy od dochodu dodatkowo do 50% tych kosztów.

Ulga dotyczy wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodu w latach 2022-2026.

Ulga na robotyzację na świecie

Podobne ulgi funkcjonują w wielu krajach na świecie. Sprawdziły się na Dalekim Wschodzie – w Korei Południowej, w Singapurze i na Tajwanie. Działają również od wielu lat we Włoszech, które były wzorem przy konstruowaniu propozycji dla polskich przedsiębiorców.

Wsparcie zatrudnienia w Przemyśle 4.0.

Roboty przemysłowe pozwolą uzupełnić braki kadrowe przy pracach ciężkich, monotonnych i wykonywanych w szkodliwych warunkach. Częściowa automatyzacja produkcji będzie nie tylko tańsza, ale także bezpieczniejsza z punktu widzenia pracowników (np. wypadki, pandemia, upały).

Dzięki efektywniejszym zasobom maszynowym, polskie firmy zwiększą zakres swojej produkcji i zatrudnią więcej wykwalifikowanych pracowników, którym będą mogły zaoferować lepsze warunki pracy, w tym także finansowe.

W Polsce najwięcej robotów przemysłowych stosuje się w przemyśle przetwórczym, szczególnie w motoryzacyjnym, chemicznym i metalowym. To są również branże które najpilniej potrzebują dalszej robotyzacji. Jeszcze przed pandemią, w drugim kwartale 2019 r., polskie firmy zgłosiły łącznie 151 tys. nieobsadzonych miejsc pracy. Najwięcej było ich właśnie w sektorze przetwórstwa przemysłowego, aż 34 tys. – informuje wiceminister Sarnowski.

Transformacja cyfrowa w polskim przemyśle

Większa automatyzacja produkcji przyczyni się do stopniowej transformacji cyfrowej przedsiębiorstw. Transformacja cyfrowa przemysłu wymaga zmiany podejścia przedsiębiorców do innowacji. Podatkowe wsparcie zakupu robota przemysłowego będzie ważnym impulsem, który umożliwi przedsiębiorcom inwestowanie w bardziej efektywne i długoterminowe projekty rozwojowe.

Ulga na robotyzację przemysłową