Strategia podatkowa – dedykowana skrzynka mejlowa


Informujemy o uruchomieniu dedykowanej skrzynki mejlowej dla podmiotów w Pierwszym Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie

28.11.2023

Kto ma obowiązek publikacji

Nowelizacja ustawy o CIT od 1 stycznia 2021 roku wprowadziła obowiązek sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej przez podmioty o przychodach powyżej 50 mln euro oraz podatkowe grupy kapitałowe.

Termin

Termin sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizacji strategii podatkowej - do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego, którego sprawozdanie dotyczy.

Forma informowania urzędu skarbowego

Podatnik przekazuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego informację o adresie strony internetowej, na której została opublikowana strategia.

Adres mejlowy

Podmioty, które pozostają we właściwości Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie mogą skorzystać z dedykowanego adresu:strategiapodatkowa.1mazowiecki.us@mf.gov.pl 

Podstawa prawna

art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. 2020 poz. 1406, z późn. zm.)