Przewodnik MF po wakacjach kredytowych


Wakacje kredytowe to nawet 8 miesięcy bez spłaty rat kredytowych

28.11.2023

  • Wakacje kredytowe to „urlop” od kredytu hipotecznego, czyli możliwość zawieszenia jego spłaty nawet na 8 miesięcy.
  • Wnioski o zawieszenie spłaty rat można składać od 29 lipca br., przy czym wakacje kredytowe zaczynają obowiązywać od sierpnia br.
  • Sprawdź w Przewodniku Ministerstwa Finansów – Kto może się ubiegać o wakacje kredytowe i jak to zrobić.

Wakacje kredytowe to nawet 8 miesięcy bez spłaty rat kredytowych:

  • maksymalnie 2 raty w okresie 1 sierpnia – 30 września 2022 r.;
  • maksymalnie 2 raty w okresie 1 października – 31 grudnia 2022 r.;
  • maksymalnie 4 raty w 2023 roku – po jednej racie w każdym z kwartałów.

Wakacje kredytowe to rozwiązanie dla osób posiadających kredyty hipoteczne w złotych polskich, które zaciągnęły kredyt na własne potrzeby mieszkaniowe.

Dotyczą one zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu. Terminy na spłatę rat zostaną przedłużone bez żadnych dodatkowych odsetek. Jedyne opłaty, jakie mogą się czasie wakacji kredytowych pojawić to opłaty ubezpieczeniowe.

Wnioski o wakacje kredytowe można składać od 29 lipca br. Wniosek o wakacje kredytowe składa się do banku, który udzielił kredytu hipotecznego.

Więcej informacji znajdziesz w

Rządowe wsparcie dla kredytobiorców - wakacje kredytowe 2022-2023

Pomoc dla Polaków w spłacie kredytów hipotecznych w złotych polskich. Wakacje kredytowe. Nawet 8 miesięcy bez spłaty rat kredytu, w latach 2022-2023.