Prace legislacyjne nad projektem tzw. rozporządzenia przetargowego


Informacja dotycząca prac legislacyjnych nad projektem tzw. rozporządzenia przetargowego

16.04.2024

W związku z zapytaniami, jakie wpływają do Ministerstwa Finansów w sprawie prac legislacyjnych nad projektem tzw. rozporządzenia przetargowego informujemy, że w związku z licznymi uwagami, jakie zgłoszone zostały nie tylko do zapisów zawartych w projekcie, ale odnoszących się również do materii ustawowej z zakresu regulacji rynku kasyn, projekt wymaga analizy w szerszym, systemowym zakresie.
Prowadzony jest zatem przegląd i kompleksowa ocena otrzymanych stanowisk oraz unormowań jakimi objęty jest rynek kasyn. Po wspomnianej wyżej analizie wrócimy do prac legislacyjnych nad projektem.