Polski Ład wspiera rodziny


Na podatkowej reformie zyskują polskie rodziny

16.04.2024
 • Na podatkowej reformie zyskują polskie rodziny. Już w przyszłym roku wspólnie rozliczający się małżonkowie będą korzystać z podwójnej kwoty wolnej wynoszącej łącznie aż 60 tys. zł i podwyższonego do 120 tys. zł progu podatkowego dla każdego małżonka.
 • Rodzice wychowujący co najmniej 4 dzieci będą korzystać z PIT-0 dla rodzin 4+. To aż 85 528 zł przychodu bez PIT na każdego rodzica.
 • Z PIT-0 dla rodzin 4+ można skorzystać już w trakcie roku przy obliczaniu zaliczek na podatek.
 • Aby skorzystać z Ulgi trzeba złożyć oświadczenie.
 • W przypadku przychodów z pracy lub umowy zlecenia pracodawca/zleceniodawca będzie stosował PIT-0 dla rodzin 4+ w zaliczkach, pod warunkiem że pracownik/zleceniobiorca złoży mu pisemne oświadczenie, że spełnia warunki do stosowania zwolnienia; na tej podstawie płatnik będzie uwzględniał zwolnienie przy poborze zaliczek.

Polski Ład to historyczna obniżka podatków, dzięki której realnie wzrosną dochody netto Polaków.
W ich portfelach zostanie ok. 17 mld zł więcej. Na reformie zyska 18 mln Polaków. Dla 90% podatników nowe rozwiązania są korzystne lub neutralne. 9 mln osób przestanie płacić PIT, w tym ok. 2/3 emerytów i rencistów. 32% podatek zapłaci połowa osób mniej niż dotychczas. Duża część z tych pieniędzy trafi do pracowników i rodzin. Na reformie zyskują też rodziny.

Zysk dla rodzin

Już w przyszłym roku wspólnie rozliczający się małżonkowie będą korzystać z podwójnej kwoty wolnej wynoszącej łącznie aż 60 tys. zł.

 • Małżonkowie z pensją 3 010 zł i 3 500 zł brutto miesięcznie, zyskają na Polskim Ładzie ok. 4 000 zł rocznie. Gdyby rozliczali się oddzielnie, to na Polskim Ładzie zyskaliby „na rękę” łącznie 3 600 zł rocznie.

W Polskim Ładzie rodzice – tak jak w poprzednich latach – będą korzystać z ulgi na dzieci.

 • Rodzina 2+2 zarabiające wspólnie 6 500 zł brutto, zyska ok. 4 000 tys. zł. Nie dość, że w ogóle nie zapłaci podatku, to jeszcze otrzyma od państwa zwrot niewykorzystanej ulgi na dzieci, w kwocie ok. 2 000 zł.
 • Rodzina 2+1, gdzie jeden z małżonków zarabia 4 tys. zł brutto, a drugi 3 tys. zł brutto miesięcznie, przy wspólnym rozliczeniu zyska 3,5 tys. zł rocznie.

Rodziny będą też korzystać z podwyższonego do 120 tys. zł progu podatkowego

 • Rodzina 2+3, w której jeden z małżonków zarabia 18 tys. zł, a drugi 5 tys. zł miesięcznie, dzięki podniesieniu progu podatkowego nie zapłaci wyższej stawki podatku. Małżeństwo zyska na rozwiązaniach Polskiego Ładu 1,2 tys. zł.

Ulga dla dużych rodzin czyli „PIT-0 dla rodzin 4+”

Rodzice wychowujący co najmniej 4 dzieci korzystać będą z PIT-0 dla rodzin 4+. To aż 85 528 zł przychodu bez PIT na każdego rodzica. Do tego – dla podatników na skali (17 i 32 proc. PIT) dochodzi jeszcze 30 tys. kwoty wolnej. W sumie na PIT-0 dla rodzin 4+ skorzysta ponad 110 tys. rodziców.
W portfelach takich rodzin zostanie rocznie ok. 335 mln zł.

PIT-0 dla rodzin 4+ jest adresowany nie tylko do rodziców, ale również do rodziców zastępczych
i opiekunów prawnych, którzy wychowują co najmniej 4 dzieci. Ze zwolnienia będą mogli korzystać rodzice, którzy uzyskują przychody z pracy, umowy zlecenia lub z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej, niezależnie od tego czy wychowują dzieci razem, czy są samotnymi rodzicami.

 • Rodzina 2+4, w której małżonkowie zarabiają wspólnie 11 500 zł brutto miesięcznie, zyska rocznie aż 8 945 zł. Małżonkowie nie dość, że nie zapłacą ok. 2 000 zł podatku, który płacili przed reformą, to jeszcze dostaną od państwa ok. 6 900 zł (zwrot niewykorzystanej ulgi na dzieci).
 • Rodzina 2+4, gdzie jeden z małżonków zarabia 10 tys. zł brutto, a drugi nie pracuje (wychowuje dzieci), zyska rocznie 8018 zł.

Oświadczenie: PIT-0 dla rodzin 4+

Aby pracodawca lub zleceniodawca przy obliczaniu zaliczki na podatek mógł stosować ulgę dla rodzin 4+, należy złożyć stosowne oświadczenie na piśmie. Nie ma urzędowego wzoru oświadczenia. Poniżej znajdziesz przykładowe oświadczenie.

Jeżeli oświadczenie spełni wszystkie wymogi co do jego treści, pracodawca lub zleceniodawca zastosuje zwolnienie najpóźniej od następnego miesiąca po złożeniu oświadczenia.

Materiały

Poradnik PIT-0 dla rodzin 4+

Zmiany w wynagrodzeniach

Pytania i odpowiedzi