Polski Ład – wsparcie MF i KAS dla podatników


Ministerstwo Finansów (MF) oraz Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) podejmują szereg działań wspierających Polaków w stosowaniu nowych rozwiązań podatkowych.

16.04.2024

  • Od początku roku przeprowadzono również działania edukacyjne w zakresie praktycznego zastosowania nowych przepisów podatkowych, w tym m.in webinary i codzienne livechaty.

Resort  finansów  systematycznie uzupełnia dostępne bazy wiedzy nt. zmian podatkowych zawartych w Polskim Ładzie. Ma to ułatwić podatnikom stosowanie nowych rozwiązań.

Baza wiedzy

Na stronie wiecejwportfelach.gov.pl i podatki.gov.pl znajdują się najważniejsze informacje zarówno dla pracowników, pracodawców, seniorów, rodzin, jak i przedsiębiorców. Są też przykładowe wyliczenia dotyczące korzyści finansowych płynących z Polskiego Ładu. W zakładce Q&A znajdują się także aktualizowane na bieżąco odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania na temat reformy podatkowej. Dodatkowo są one podzielone tak, aby każdy mógł łatwo odnaleźć interesującą go informację.

Przewodniki

Źródłem wiedzy na temat zmian podatkowych są także przewodniki dotyczące konkretnych zagadnień i rozwiązań tj. ulgi dla klasy średniej, PIT-2,PIT-0 dla seniora czy PIT-0 dla rodzin 4+.

Livechaty dla księgowych

Od 8 stycznia eksperci Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej udzielają odpowiedzi na pytania księgowych dotyczące podatkowych aspektów Polskiego Ładu, w tym także tych związanych z obliczaniem wynagrodzeń pracowników. Livechaty mają formułę spotkań otwartych i nie wymagają wcześniejszej rejestracji. Do tej pory w wydarzeniach udział wzięło 17 tys. uczestników. Udzielono odpowiedzi na ponad 2 tys. pytań.

Webinary

Od 8 stycznia cyklicznie organizowane są także edukacyjne webinary dotyczące zagadnień związanych z obliczaniem wynagrodzeń pracowników po zmianach wprowadzonych rozporządzeniem z 7 stycznia 2022 r. Do tej pory odbyły się następujące webinary: 

  • 10 stycznia dla Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, w którym udział wzięło 12 tys. uczestników,
  • 11 stycznia dla służb mundurowych, w którym wzięło udział ok. 1000 osób.

Od 11 do 17 stycznia miały miejsce również webinary dla administracji rządowej i urzędów centralnych, administracji samorządowej, wymiaru sprawiedliwości, szkolnictwa wyższego, pomocy społecznej i urzędów pracy, rolnictwa i leśnictwa. Wzięło w nich udział ok. 13,5 tys. uczestników.

Od 18 stycznia odbywają się również regionalne spotkania online. Organizowane są one w każdym województwie przez Krajową Administrację Skarbową, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Podczas spotkań jest poruszana tematyka zmian wynikających z podatkowej części Polskiego Ładu zarówno dla podatników, pracowników, przedsiębiorców, rodzin i emerytów.

Podręcznik Polski Ład

Pytania i odpowiedzi