Polski Ład - ulga IP Box


Od 1 stycznia 2022 r. mamy w Polsce kompleksowy system ulg podatkowych – działających równocześnie

16.04.2024

  • Nowy system ulg ma zachęcić firmy do wytwarzania własności intelektualnej i do jej rejestrowania w Polsce.
  • Przedsiębiorca, który komercjalizuje wyniki prac badawczo-rozwojowych może jednocześnie korzystać z IP Box i ulgi B+R

Reforma Polskiego Ładu to system ulg podatkowych dla firm, które wdrażają innowacje i rozszerzają rynki zbytu. Ulga IP Box została wprowadzona w CIT i PIT w 2019 r., zatem jest już znana polskim przedsiębiorcom. Teraz firmy będą mogły łączyć wiele ulg w ramach nowego systemu.

Czym jest IP Box? 

Ulga IP Box znana też jako Innovation Box lub Patent Box, została wprowadzona w CIT i PIT w 2019 r. To kolejne rozwiązanie stworzone dla podatników, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową (działalność B+R). Ulga polega na preferencyjnym opodatkowaniu dochodów z praw własności intelektualnej, które podlegają ochronie prawnej (np. patent, autorskie prawo do programu komputerowego) i zostały wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach prowadzonej przez podatnika działalności B+R. Jeżeli firma w Polsce wytwarza własne IP (prawo własności intelektualnej) wówczas zyski, które z niej płyną są opodatkowane jedynie stawką 5%.

Ulga na IP Box jest odliczana od podstawy obliczenia podatku. Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:

  • w ramach skali podatkowej (PIT-36),
  • podatkiem liniowym (PIT-36L),
  • podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8).

Polski Ład umożliwia jednoczesne zastosowanie ulgi IP Box z ulgą na badania i rozwój

Dzięki Polskiemu Ładowi od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorca, który komercjalizuje wyniki prac badawczo-rozwojowych i osiąga z nich dochody kwalifikowane (w rozumieniu przepisów o IP Box) oraz ponosi koszty kwalifikowane z tytułu prowadzonej działalności B+R, będzie mógł stosować obie ulgi jednocześnie – tzw. ulga na symultaniczny IP Box .

Oznacza to, że podatnik ma prawo przy określaniu dochodu z tytułu kwalifikowanego IP Box odliczyć koszty kwalifikowane poniesione na działalność B+R, które doprowadziły do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia kwalifikowanego dochodu IP Box.

Podatnik komercjalizujący wyniki prac badawczo-rozwojowych i osiągający z nich dochody kwalifikowane w rozumieniu przepisów o IP Box nie będzie zatem zobligowany do dokonania wyboru na koniec roku podatkowego pomiędzy dwoma „wykluczającymi się” preferencjami, tak jak to było do końca 2021 r.

Ulga dotyczy zarówno podatników podatku CIT oraz podatników podatku PIT prowadzących działalność badawczo-rozwojową.

Więcej o uldze B+R wspierającej prace koncepcyjne nad nowym produktem

Więcej o uldze na prototypy

Ulga badawczo-rozwojowa oraz IP Box