Polski Ład: Stanowisko MF w sprawie przedłużenia terminów


Przekazujemy stanowisko Ministerstwa Finansów dotyczące Rozporządzenia z 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów

16.04.2024

W dokumencie znajduje się stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2022 r.

Rozporządzenie z dn. 7 stycznia br. wykonuje delegację ustawową i nie stoi w sprzeczności z prawem. Resort, w załączonym dokumencie, wyjaśnia podstawowe kwestie prawne.

Pliki do pobrania

Nowe zasady rozliczania zaliczek

Od 8 stycznia zmieniły się zasady rozliczania zaliczek na podatek dochodowy, pobieranych przez płatników w styczniu 2022 r.