Polski ład: przewodnik dla emeryta i rencisty


Ponad 8 mln emerytów i rencistów otrzyma wyższe świadczenia dzięki rozwiązaniom Polskiego Ładu.

16.04.2024

  • 94 proc. emerytów i 98 proc. rencistów zyska na zmianach podatkowych.
  • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) przygotowało poradnik dla emeryta i rencisty.

Od 2022 r. zmienił się sposób ustalania zaliczki na podatek i rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Może to mieć wpływ na wysokość świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych przez ZUS w 2022 r.

Zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem dla emerytów i rencistów przygotowanym przez MRiPS

Poradnik dla emeryta i rencisty

Prezentujemy poradnik dla emeryta i rencisty

Poradnik po PIT-0 dla seniorów