Polski Ład pozwala na opodatkowanie VAT usług finansowych


Od 1 stycznia 2022 r. banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) lub inne podmioty mogą skorzystać z opodatkowania świadczonych przez siebie usług finansowych.

28.11.2023

 

  • Wybór tej opcji pozwoli im na odliczenie VAT od nabywanych towarów i usług.
  • To rozwiązanie korzystne zwłaszcza dla tych instytucji, które dopiero wchodzą na polski rynek i planują tutaj rozbudowę swoich struktur.
  • Stosowanie opcji jest dobrowolne i nie wpływa na cenę usług oferowanych na rzecz konsumentów i przedsiębiorców.

Usługi finansowe są zasadniczo zwolnione z VAT. Polski Ład wprowadził jednak możliwość ich dobrowolnego opodatkowania. Opcja opodatkowania istnieje również w innych 8 państwach europejskich, w tym m.in. w Niemczech, które podobnie jak Polska pozwalają jedynie na opodatkowanie usług finansowych świadczonych na rzecz biznesu, ale już nie na rzecz klientów indywidualnych.

VAT tylko na usługi dla biznesu

Usługi finansowe na rzecz klientów detalicznych (osób fizycznych) nadal pozostają zwolnione z podatku. W rezultacie ceny usług świadczonych na rzecz konsumentów nie wzrosną.

Zasadniczo nie wzrosną również ceny usług finansowych dla biznesu, bo choć te mogą być opodatkowane, to VAT podlegał będzie odliczeniu przez nabywcę (przedsiębiorcę).

Wybór na 2 lata

Bank lub inny podmiot, który wybierze opcję opodatkowania będzie związany takim wyborem na co najmniej 2 lata. Po upływie tego terminu będzie mógł powrócić do zwolnienia, lub przedłużyć opcję opodatkowania.

Wybór opodatkowania oznacza konieczność doliczania VAT do wszystkich usług finansowych w relacjach B2B, a nie tylko do wybranych rodzajów usług, np. usługi udzielania kredytu.

Żeby skorzystać z opodatkowania wystarczy zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej opcji (w formie pisemnej) i zarejestrować się jako czynny podatnik VAT.

Zalety opodatkowania

Otwarcie możliwości opodatkowania usług finansowych to silny impuls inwestycyjny dla podmiotów z sektora finansowego. W przypadku zwolnienia z VAT nie mogą one bowiem odliczać podatku zawartego w kosztach nabywanych przez siebie towarów i usług. To szczególnie dolegliwe dla tych instytucji, które ponoszą duże nakłady inwestycyjne, np. przenoszą swój biznes do Polski lub rozbudowują istniejące tutaj struktury.

Opodatkowanie usług finansowych powiązane z możliwością odliczenia podatku spowoduje natomiast, że takie inwestycje będą dużo tańsze, co zachęci banki i instytucje finansowe do lokowania swojej aktywności w Polsce.