Polski Ład: ekspansja i rozwój firm


W ramach Polskiego Ładu proponujemy mechanizmy umożliwiające ekspansję i rozwój firm. Wśród nich kompletny system ulg podatkowych lub estoński CIT

02.06.2021

Logo Polski Ład. Napis: ekspansja i rozwój firm

 • Nowoczesny system podatkowy musi promować inwestycje i minimalizować formalności
  w rozliczaniu podatków.
 • Dlatego już w przyszłym roku, obok pakietu ulg na innowacje, wprowadzone zostaną ulgi nakierowane na ekspansję biznesu i rozwój firm.
 • Elementami tego pakietu będą ulgi na IPO i na inwestycje w giełdowych debiutantów,
  a także ulga dla inwestujących za pośrednictwem funduszy Venture Capital.
 • Wdrożone zostaną również ulga na ekspansję na nowe rynki oraz ulga konsolidacyjna. Zmienią się również zasady zastosowania Estońskiego CIT.
 • Kluczem do odformalizowania rozliczeń między powiązanymi firmami będzie wdrożenie
  w Polsce Grup VAT.

Przyjazny klimat inwestycyjny

Budowanie przyjaznego inwestycjom klimatu podatkowego to sprawdzony sposób na wzmocnienie krajowych firm i zaproszenie do kraju zagranicznych inwestorów.

– Podatki to ważny element decyzji inwestycyjnych przedsiębiorstw. Nowoczesny system podatkowy musi promować inwestycje i minimalizować formalności przy rozliczaniu danin. Tylko tak jesteśmy
w stanie przekonać przedsiębiorców do inwestowania kapitału i podejmowania ryzyka gospodarczego właśnie w naszym kraju, a nie w innych – mówi minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. – Polska gospodarka potrzebuje silnych, rozwijających się firm, globalnych graczy To tzw. must have dla jej dalszego rozwoju, szczególnie po COVID-19 – dodaje minister.

Co proponujemy?

Ulgi na ekspansję biznesu i rozwój firm, które uproszczą rozliczenia i zminimalizują wysokość danin,
a tym samym zachęcą firmy – zarówno krajowe, jak i zagraniczne – do inwestowania i reinwestowania swoich zysków w Polsce.

Elementami tego pakietu będą:

 • ulga na IPO, czyli na pierwszą publiczną ofertę sprzedaży akcji, wraz z ulgą na inwestycje w giełdowych debiutantów wspierającą długoterminowe lokowanie kapitału na rynku publicznym;
 • ulgi dla inwestujących za pośrednictwem funduszy Venture Capital, które lokują kapitał
  w innowacyjne przedsiębiorstwa;
 • ulga konsolidacyjna, czyli ulga na fuzję;
 • ulga na ekspansję, czyli podatkowa zachęta do zdobywania nowych rynków zbytu;
 • alternatywą dla ścieżki wsparcia inwestycji poprzez system ulg będzie Estoński CIT, który wchodzi w kolejną fazę pilotażu.

Ulgi wspierające rozwój rynku kapitałowego

Ulga IPO

W Polsce, w porównaniu do innych rynków, liczba pierwszych ofert wejścia na giełdę, jest wciąż niewielka. Rozwój rynku kapitałowego jest podstawą rozwoju przedsiębiorczości. Dlatego w ramach przyjętej strategii wprowadzone zostaną podatkowe zachęty dla podmiotów wchodzących na giełdę
i inwestujących w giełdowych debiutantów.

Ulga dla emitenta umożliwi:

 • uwzględnienie w rachunku podatkowym 150% wydatków bezpośrednio związanych
  z wejściem na giełdę (na przygotowanie prospektu emisyjnego, opłaty notarialne, sądowe, skarbowe i giełdowe oraz na opracowanie i publikację ogłoszeń wymaganych prawem);
 • odliczenie dodatkowych 50% wydatków na usługi doradcze, prawne i finansowe, bezpośrednio związane z emisją (max. 50 tys. zł bez VAT).

Ulga dla inwestora indywidualnego:

 • polegająca na zniesieniu obowiązku zapłaty podatku od zysku ze sprzedaży akcji kupionych
  w ramach IPO, pod warunkiem zachowania ich przez okres 3 lat.

Ulga Venture Capital

W ramach restartu gospodarki proponujemy również preferencje podatkowe dla inwestowania
w start-upy za pośrednictwem  funduszy Venture Capital. W ramach tego rozwiązania,  inwestor już na wejściu odliczy część kwoty inwestycji od swojego dochodu.

– Proces konsolidacji, zmiany operacyjnej, czy rozwój firmy nie jest często możliwy bez odpowiedniego finansowania i know-how. Tam, gdzie tradycyjne środki nie są wystarczające, konieczne są rozwiązania, które dostarczają fundusze Venture Capital. Wdrożymy rozwiązania, które funkcjonują już we Francji
i Wielkiej Brytanii. Obejmą ulgi na starcie dla inwestorów, wyeliminują podwójne opodatkowanie, wesprą rozwój biznesów w Polsce – informuje wiceminister Jan Sarnowski.

– Chcemy zachęcić inwestorów do inwestycji nie na rynkach zagranicznych, ale w Polsce. Inwestycje Venture Capital to nadal nowa i odbierana jako ryzykowna forma zdobywania środków  na inwestycje.  Poprzez ulgę podatkową część ryzyka związanego z inwestycjami w nowatorskie przedsiębiorstwa weźmie na siebie państwo – zaznacza minister Tadeusz Kościński.

Ulgi wspierające rozwój

Ulga konsolidacyjna

Firmy potrzebują impulsu, aby szybko przeprowadzić procesy konsolidacyjne i zwiększać przewagi konkurencyjnej na rynkach. 

Dlatego powstanie ulga na konsolidacje firm, która:

 • będzie adresowana do podatników, którzy chcą np. ratować firmę w kiepskiej kondycji finansowej poprzez jej przejęcie;
 • będzie działała podobnie jak ulga B+R;
 • wydatki związane z przejęciem innej spółki, które są kosztem uzyskania przychodu, będą też odliczane od dochodu;
 • dotyczy wydatków poniesionych bezpośrednio na nabycie udziałów w spółce kapitałowej (na obsługę prawną, wycenę, sporządzenie planów połączenia, audyt, podatki, itp.);

Podatnik oprócz zaliczenia wydatków związanych z przejęciem innej spółki do kosztów uzyskania przychodów, będzie mógł również w ramach ulgi kolejny raz odliczyć ich równowartość od podstawy opodatkowania. Oznacza to, że na każdą złotówkę wydana na konsolidację, dochód do opodatkowania zmniejszy się o 2 zł.

Ulga na ekspansję

To ulga adresowana do firm, które zdecydują się na rozwój swojej działalności i znalezienie nowych rynków zbytu. Dotyczy wydatków poniesionych w celu zwiększenia sprzedaży produktów (uczestnictwo w targach, działania promocyjne, przygotowanie koniecznej dokumentacji). Dzięki proponowanej uldze wydatki na ekspansję biznesu będą mogły zostać odliczone 2 razy – raz jako koszty uzyskania przychodów, drugi raz w ramach ulgi  i to aż do kwoty 1 mln zł.

Nowy estoński CIT

Wsparciem strategii rozwoju biznesu będzie zmodyfikowany i jeszcze bardziej atrakcyjny dla różnych branż tzw. estoński CIT.

Estoński CIT to idealny model rozliczeń na post pandemiczne odbicie gospodarki, zwłaszcza że w Polskim Ładzie jego zastosowanie będzie łatwiejsze.

Znikną trzy z pięciu warunków wejścia w system Estoński.

 • Usunięty będzie limit przychodowy który wyłączał z systemu estońskiego większe podmioty.
 • Uprawnione do skorzystania z systemu będą nie tylko spółki z o.o. i SA, ale również, na określonych zasadach, trzy kolejne rodzaje form prawnych: spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne i spółdzielnie.
 • Zlikwidowany zostanie minimalny wolumen inwestycji, który w okresie spowolnienia gospodarczego był dla firm ważnym czynnikiem ryzyka.

Pozostaną tylko dwa warunki.

 • Prosta struktura właścicielska, czyli ograniczenie kręgu udziałowców do osób fizycznych i brak wielopoziomowej struktury
 • Prowadzenie w Polsce realnego biznesu, czyli osiąganie większości przychodów z działalności operacyjnej i zatrudnianie minimalnej liczby pracowników.

Te dwa warunki działać będą na dotychczasowych zasadach.

Przechodząc do stawek podatku. Efektywne opodatkowanie, czyli łącznie PIT od CIT wynosi aktualnie na Estońskim CIT 25% dla małych i 30% dla większych podatników CIT. Stawki te jednak można obniżyć o 5 p.p., kolejno do 25% i 20% w przypadku, gdy podatnik zwiększy inwestycje co najmniej 50 %
w okresie dwuletnim lub 110 % w okresie czteroletnim.

Teraz zasada ta nie będzie dotyczyła małego podatnika. W jego przypadku efektywne opodatkowanie PIT i CIT wynosić będzie zawsze 20%, bez względu na wolumen inwestycji.

Dla dużych podatników, którzy skorzystają z ryczałtu pozostawiona zostanie dotychczasowa możliwość wykazania zwiększonych nakładów inwestycyjnych w okresach dwuletnich.

Tu jednak też będzie korzystniej. Obniżone efektywne opodatkowanie w wysokości 25% dotyczyć będzie nie tylko okresu po wyjściu z estońskiego CIT, jak dotychczas, ale także okresu pozostawania
w Estońskim CIT. W ten sposób chcemy, żeby również i duże firmy jak najdłużej rozliczały się w sposób estoński.

Tworzenie Grup VAT

Jednym z kluczowym elementów Polskiego Ładu jest szeroki pakiet zmian podatkowych, którego głównym celem jest pobudzenie oraz wzmocnienie inwestycji i rozwoju. Konkurencyjny i nowoczesny system podatkowy oznacza m.in. wprowadzenie możliwości tworzenia Grup VAT. Polska do tej pory nie korzystała z takiej możliwości.

– Grupowanie VAT to możliwość zarządzania podatkiem naliczonym i zwrotami tego podatku, co korzystnie wpływa na cash flow w ramach całej struktury. Grupa VAT to uproszczenie rozliczeń pomiędzy powiązanymi podmiotami i znaczna korzyść finansowa dla przedsiębiorstw. Jej założenie to jeden zbiorczy JPK_VAT zamiast oddzielnych JPK_VAT składanych przez poszczególne spółki, brak faktur wewnątrz grupy i ekonomiczna neutralność obrotów – tłumaczy wiceminister Sarnowski.

W fazie pilotażowej założenia Grupy VAT oparte będą na rozwiązaniach znanych przedsiębiorcom z PGK (Podatkowej Grupy Kapitałowej) funkcjonującej na gruncie CIT.

Materiały

Ulgi na rozwój firm