Ostrzegamy przed e-mailami podszywającymi się pod podatki.gov.pl


Informujemy o e-mailach podszywających się pod podatki.gov.pl

16.04.2024

Uwaga na e-maile, które informują o możliwości wypłacenia zwrotu podatku. W rzeczywistości strona, która podszywa się pod podatki.gov.pl, ma za zadanie wykraść dane do karty kredytowej.

Niebezpieczny adres to hxxps://mirroir-grossissant.fr/wp-includes/www.podatki.gov.pl/