Masz pytanie o zwrot podatku? Zapytaj w swoim urzędzie skarbowym


Informujemy, że Ministerstwo Finansów nie udziela informacji w sprawach zwrotu podatku

28.11.2023
  • Przypominamy podatnikom, którzy chcą sprawdzić status zwrotu podatku z rozliczenia rocznego PIT, aby kontaktowali się w tej sprawie ze swoim urzędem skarbowym

Aby uzyskać informacje na temat rocznego rozliczenia podatku, należy skontaktować się z właściwym urzędem skarbowym[1]. Trzeba wtedy podać swoje dane indentyfikacyjne, w tym PESEL.

Ministerstwo Finansów nie udziela odpowiedzi na zapytania w sprawie zwrotu podatku.

[1] zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. 2021 poz. 1540 ze zm.) właściwym organem podatkowym w sprawie zwrotu podatku, który wynika ze złożonego rozliczenia rocznego, jest naczelnik urzędu skarbowego (właściwy rzeczowo i miejscowo)