Kwoty dla OPP przekazane w 2022 r.


Informujemy o kwotach 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2021 r. przekazanych organizacjom pożytku publicznego (OPP) w 2022 r.

16.04.2024

Ponad miliard złotych dla OPP w 2022 r.

  • 1 114 mln zł– tyle w 2022 r. Polacy przekazali organizacjom pożytku publicznego (OPP) z rozliczenia 1 procenta PIT za 2021 r.
  • Wsparcie przekazało 15,9 mln podatników. Przeciętna kwota przekazana na rzecz tych organizacji przez jednego podatnika wyniosła 70 zł.
  • Szczegółowe informacje na temat 1 procenta dla  OPP znajdują się na stronie MF.

- W tym roku Polacy przekazując 1 procent swojego PIT organizacjom pożytku publicznego po raz kolejny pokazali, że chcą i potrafią pomagać. OPP stanowiące ważną część demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, będące wyrazem troski o dobro wspólne i przyczyniające się poprzez swoje działania m.in. do integracji społecznej, edukacji czy kultury, zostały zasilone kwotą przekraczającą miliard złotych. To rekord, który powinien być dla nas wszystkich powodem dumy. Sprawne przekazywanie tych pieniędzy to również zasługa funkcjonującej od kilku lat usługi e-PIT. W wygodny i szybki sposób przekazując 1 procent swojego podatku podatnicy samodzielnie decydują o tym, co stanie się z częścią ich podatków i jak zostaną te środki wykorzystane - mówi minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

W 2022 r. 1 procent należnego podatku z rozliczenia za 2021r. dokonało 15,9 mln podatników. To  0,6 mln więcej niż rok temu. OPP otrzymały łącznie  środki w wysokości 1 114 mln zł.  To o 141 mln zł więcej niż w 2021 r. Przeciętna kwota przekazana przez jednego podatnika na rzecz tych organizacji wyniosła 70 zł.

Kwoty na rzecz 1 procenta podatku PIT rosną z roku na rok. Przykładowo w 2016 r. Polacy przekazali OPP 619 mln zł, w 2022 r. to już kwota prawie dwukrotnie wyższa wynosząca  aż  1 114 mln zł.

W rozliczeniu za 2021 r. wśród OPP największe sumy w ramach 1 procenta przekazane zostały na konta organizacji:

Przekazania środków z tytułu 1 procenta należnego podatku z rozliczenia za 2021 r. na rzecz organizacji pożytku publicznego dokonywali, tak jak w roku ubiegłym, naczelnicy urzędów skarbowych. Robili to na podstawie wniosków podatników zawartych w zeznaniach podatkowych, w których opodatkowanie następuje według:

  • skali podatkowej (PIT-36, PIT-36S, PIT-37),
  • 19% stawki podatku od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-36L, PIT-36LS),
  • 19% stawki podatku od dochodów z zysków kapitałowych (PIT-38),
  • 19% stawki podatku od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych (PIT-39),
  • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28, PIT-28S),
  • 19% stawki od dochodów z zagranicznej spółki kontrolowanej (PIT-CFC oraz w oświadczeniu o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (PIT-OP).

Nowe przepisy, które weszły w życie od 1 lipca 2022 r. w ramach #NiskiePodatki zmieniły zasady przekazywania części podatku na rzecz OPP. Po zmianach w przyszłym roku zamiast 1 procenta  będzie  można przekazać 1,5 procenta.

Szczegółowe informacje na temat 1 procenta dla  OPP znajdują się na stronie MF.  Link do strony: https://www.gov.pl/web/finanse/1-procent-podatku-dla-opp

Statystyki

W tym miejscu znajdziesz statystyki na temat rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za poszczególne lata

PIT

Podatek dochodowy od osób fizycznych. Tu rozliczysz PIT oraz znajdziesz informacje o podatku, ulgach, stawkach i limitach