Korekty JPK_VAT z deklaracją po 1 stycznia 2022 roku


Przypominamy o obowiązku stosowania właściwego wariantu formularza JPK_VAT przy składaniu korekty

16.04.2024
  • za okresy rozliczeniowe od października 2020 roku do grudnia 2021 roku korekty należy składać na formularzach JPK_V7M(1) i JPK_V7K(1),
  • za okresy rozliczeniowe od stycznia 2022 roku korekty powinny być składane przy wykorzystaniu formularzy JPK_V7M(2) i JPK_V7K(2).

Korekty ewidencji za okresy rozliczeniowe sprzed października 2020 roku korygujemy przy wykorzystaniu struktury JPK_VAT(3).

Pliki do pobrania

Schematy, przykładowe pliki, broszura informacyjna