Konkurs MF: Zmierz się z podatkowymi wyzwaniami okresu pandemii i zostań Podatkowym liderem


Informujemy o konkursie "Podatkowi liderzy" organizowanym przez Ministerstwo Finansów

28.11.2023
  • „Podatki w czasie pandemii" to temat pracy konkursowej VIII edycji konkursu „Podatkowi liderzy".
  • Studenci i absolwenci kierunków prawniczych i ekonomicznych przedstawią swój pomysł na zmiany systemu podatkowego, które mogą ułatwić firmom dostosowanie do zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej.
  • Na najlepszych czeka 16 płatnych staży w Ministerstwie Finansów.

„Pandemia zmieniła światową gospodarkę. Nowe wyzwania, z jakimi wszyscy się teraz zmagamy, wymuszają zmianę kierunku prowadzonej polityki podatkowej. Walka o przełamanie frontu w walce z COVID-19 i konieczność ograniczenia jej ekonomicznych skutków wymaga podjęcia bezprecedensowych działań na rzecz pracowników i przedsiębiorców, również na polu podatkowym. Dotyczą one wielu aspektów - od wspierania procesu walki z zagrożeniem epidemicznym, przez zwiększenie płynności firm, aż po uproszczenia i ulgi proinwestycyjne, które ułatwią firmom wyjście ze spowolnienia” – zaznacza wiceminister finansów Jan Sarnowski. „W wielu krajach, również w Polsce, wprowadzane są regulacje podatkowe, wspomagające dostosowanie się biznesu do nowej rzeczywistości i proces regeneracji gospodarki. Bardziej niż kiedykolwiek potrzebne jest dostosowanie przepisów prawa do potrzeb pracy zdalnej, specyfiki usług świadczonych online i wyzwań wynikających z rozwoju sektora e-commerce. Patrząc w przyszłość, trzeba zastanowić się, czego nauczyła nas pandemia, jak możemy wykorzystać procesy, które ona wymogła lub przyśpieszyła i jakie zmiany w systemie podatkowym są najpilniejsze” – dodaje wiceszef MF.

Sukces poprzednich edycji konkursu jest impulsem dla Ministerstwa Finansów, aby po raz kolejny zaangażować studentów i absolwentów do dyskusji na temat aktualnych wyzwań, które stoją przed polskim prawem podatkowym. Laureaci otrzymają zaproszenie do odbycia stażu w Ministerstwie Finansów i wezmą udział w tworzeniu rozwiązań podatkowych, które będą służyć wspieraniu rozwoju gospodarczego Polski.

Udział w konkursie

Pracę konkursową pt. „Podatki w czasie pandemii" złóż do 29 listopada 2020 r. przez formularz zgłoszeniowy.

Uwaga! praca nie może przekroczyć dwóch stron formatu A4, czcionka 12.

Dołącz CV oraz kopię dokumentu potwierdzającego status studenta/absolwenta na kierunku prawniczym lub ekonomicznym (np. zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta lub skan dyplomu ukończenia studiów).

Harmonogram konkursu

  • 29 listopada 2020 r. – termin przesyłania zgłoszeń,
  • do 20 grudnia 2020 r. – informacja o terminie rozmów z autorami wybranych prac konkursowych,
  • 11 - 15 stycznia 2021 r. – rozmowy kwalifikacyjne,
  • do 24 stycznia 2021 r. – publikacja wyników na stronie internetowej Ministerstwa Finansów gov.pl/finanse/podatkowi-liderzy.

Podatkowym liderom oferujemy

Płatny staż w Ministerstwie Finansów, w ramach którego przewidywane są m.in.:

  • udział stażystów w pracach Departamentu Analiz Podatkowych, zajmującego się współtworzeniem założeń do wdrażanych w Polsce innowacyjnych rozwiązań podatkowych,
  • możliwość uczestnictwa w wybranych kursach i szkoleniach realizowanych przez Ministerstwo Finansów.

Załączniki