Komunikat w sprawie terminu na złożenie zawiadomienia ZAW-NR w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego na terytorium RP


Informujemy o zmianie terminu złożenia zawiadomienia ZAW-NR w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego na terytorium RP

16.04.2024

Z dniem 1 lipca 2023 r. zostanie odwołany na obszarze RP stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Pamiętaj, że:

jeżeli dokonasz płatności za dostawę towarów lub świadczenie usług przelewem na inny rachunek niż zawarty w wykazie podatników VAT:

  1. przed dniem odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, czyli do 30 czerwca 2023 r. to będziesz miał 14 dni na wysłanie zawiadomienia ZAW-NR do naczelnika urzędu skarbowego, licząc od dnia zlecenia przelewu,
  2. po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, czyli dokonasz zapłaty przelewem od 1 lipca 2023 r. to będziesz miał 7 dni na złożenie zawiadomienia ZAW-NR do naczelnika urzędu skarbowego, licząc od dnia zlecenia przelewu.

Ważne:

Zapłata należności przelewem na rachunki rozliczeniowe i rachunki w SKOK znajdujące się w wykazie podatników VAT dotyczy faktur wystawianych przez podatników VAT czynnych, przy transakcjach powyżej 15 000 zł.

Podstawa prawna:
1) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 1118)
2) Art. 15zzn ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.)
3) Art. 117ba § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm.)
4) Art. 14 ust. 2i pkt 2 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, z późn. zm.)
5) Art. 15d ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2587, z późn. zm.)