Dialog z biznesem. Minister Finansów rozmawia z przedsiębiorcami


Informujemy o spotkaniach z przedsiębiorcami, organizacjami i ekonomistami

28.11.2023
 • Spotkania z przedsiębiorcami, organizacjami i ekonomistami ­– to ważny element wsłuchiwania się resortu finansów w potrzeby swoich partnerów społecznych.
 • W ciągu ostatnich 6. miesięcy w 9 spotkaniach wzięło udział blisko 120 uczestników.
 • Dialog i wspólne wypracowywanie rozwiązań są impulsem do zmian legislacyjnych, korzystnych dla polskiego systemu podatkowego – w tym związanych z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19.

Dialog z biznesem to inicjatywa ministra finansów Tadeusza Kościńskiego. Pierwsze spotkanie odbyło się w lutym 2020 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od tej pory kameralne spotkania z przedsiębiorcami, organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców i pracodawców oraz głównymi ekonomistami, którzy reprezentują banki, organizacje i instytucje, odbywają się cyklicznie. Bezpośrednia rozmowa o potrzebach i wyzwaniach, jakie stoją przed resortem finansów i jego partnerami to świetna okazja, aby podzielić się swoją opinią nt. finansów, regulacji podatkowych i skarbowości.

Przedsiębiorca w centrum uwagi

Spotkania stanowią jeden z przykładów klientocentryczności resortu finansów: stawiamy klientów urzędów skarbowych, w tym przedsiębiorców, w centrum naszej uwagi. Dlatego chcemy z nimi rozmawiać o proponowanych rozwiązaniach i dobrze poznać ich potrzeby. Pozwoli to na wspólne wypracowanie nowych rozwiązań, które w przyszłości ułatwią im funkcjonowanie.

Zagrożenia związane z pandemią koronawowirusa pokrzyżowały plany spotkań osobistych, które miały mieć formę okrągłych stołów. Jednak w obliczu skutków gospodarczych, wywołanych pandemią, znaczenie dialogu dodatkowo wzrosło. Dlatego w tym trudnym dla wszystkich czasie kontynuujemy go online.

Spotkania z udziałem blisko 120 uczestników

Przez ostatnie pół roku odbyło się 9 spotkań, w których wzięło udział niemal 100 przedsiębiorców z różnych branż. To firmy, które działają zarówno lokalnie jak i centralnie, duże i z sektora MŚP. W spotkaniach brały udział także 3 organizacje zrzeszające przedsiębiorców i pracodawców oraz 16 głównych ekonomistów z banków i innych instytucji.

Ministrowi Tadeuszowi Kościńskiemu - w zależności od tematyki spotkania - towarzyszą szef KAS, inni wiceministrowie lub dyrektorzy z departamentów merytorycznych MF.

Rozmawialiśmy m.in. o:

 • wyzwaniach dla rynku finansowego,
 • rozwiązaniach zaproponowanych w ramach Tarczy Antykryzysowej i możliwych scenariuszach na przyszłość,
 • możliwościach monitoringu horyzontalnego,
 • ścieżkach fiskalnych po kryzysie,
 • branży e-commerce w czasach pandemii,
 • estońskim CIT,
 • zagrożeniach, które dla gospodarki płyną z otoczenia zewnętrznego,
 • korzystnych zmianach podatkowych w Polsce,
 • sytuacji polskich przedsiębiorców i sposobach na poprawienie warunków funkcjonowania biznesu, szczególnie w czasie COVID-19.

Efekty spotkań

Kiedy rozpoczynaliśmy cykl wierzyliśmy, że efektem naszych spotkań będą lepsze warunki prowadzenia biznesu i szybszy rozwój polskiej gospodarki. Wiele zmieniła sytuacja spowodowana przez COVID-19. Tym ważniejsze stało się, aby słuchać przedsiębiorców, wskazywać im, czego mogą się spodziewać w najbliższych miesiącach  oraz przedstawiać założenia polityki i nowe rozwiązania MF, które mają ułatwić im funkcjonowanie.

Nie baliśmy się trudnych pytań, byliśmy otwarci na krytykę i merytoryczną dyskusję. W ramach spotkań dawaliśmy też możliwość spotkań 1:1, gdzie eksperci z ministerstwa odpowiadali na konkretne zapytania firm. Mamy też twarde efekty tych spotkań, jak np. zgłoszenie autopoprawki do proponowanych rozwiązań legislacyjnych.

Udało nam się nawiązać dobre relacje z przedsiębiorcami i pokazać, że to my jesteśmy dla nich. Świadczą o tym podziękowania, które otrzymaliśmy od przedsiębiorców i od organizacji. Dzięki temu widzimy, jak te rozmowy są ważne i potrzebne.

Głos podatnika

Na co dzień zachęcamy wszystkich, którym zależy na systemie podatkowym prostym i przyjaznym dla podatników, do zgłaszania swoich pomysłów na ulepszenie prawa przez Głos podatnika.

Czekamy na sugestie, jak tworzyć nowe rozwiązania podatkowe i dostosować prawo do szybko zmieniających się wyzwań i technologii.

Na platformie, uruchomionej pod koniec stycznia, mamy już ponad 300 zgłoszeń.

„Uważnie słuchamy naszych klientów m.in. przez Dialog z biznesem i Głos podatnika. To nasze sposoby na stały i bezpośredni kontakt z nimi” – podkreśla minister finansów Tadeusz Kościński.