#NiskiePodatki: 12 proc. PIT w trakcie roku dla większej liczby podatników


#NiskiePodatki: 12 proc. PIT w trakcie roku również dla podatników, którzy ustalają dochody z działów specjalnych produkcji rolnej w sposób uproszczony

28.11.2023

  • Z obniżonej stawki podatku skorzystają również osoby, którym naczelnik urzędu skarbowego ustalił zaliczki na PIT od dochodu ustalonego przy zastosowaniu norm szacunkowych.
  • To podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej, którzy nie ustalają dochodu na podstawie ksiąg podatkowych (podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ksiąg rachunkowych).
  • Z preferencji mogą korzystać już w zaliczce za lipiec wpłacanej do 20 sierpnia 2022 r.

Niskie Podatki to 12 proc. PIT dla podatników na skali podatkowej. Z obniżonej stawki podatku korzystają m.in. pracownicy, przedsiębiorcy, emeryci, ale również osoby osiągające dochody z działów specjalnych produkcji rolnej. Także ci, którzy nie ustalają dochodu na podstawie ksiąg podatkowych, ale opłacają zaliczki na podatek na podstawie decyzji wydanej przez naczelnika urzędu skarbowego od dochodu ustalonego na podstawie norm szacunkowych, czyli w sposób uproszczony.

Dla takich podatników, zaliczki na podatek dochodowy są ustalane na podstawie złożonej przez nich deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w rokupodatkowym (formularz PIT-6), a roczny podatek rozliczają w zeznaniu PIT-36, w terminie do 30 kwietnia następnego roku.

W celu skorzystania z niższej stawki podatku podatnicy tacy nie muszą jednak czekać do rozliczenia rocznego. Wolno im bowiem pomniejszać ustaloną przez naczelnika kwotę zaliczki na podatek o 29,4 proc. Pomniejszenie to odpowiada obniżeniu z 17% do 12%, tj. o 5 punktów procentowych, stawki podatku w pierwszym przedziale skali podatkowej.
Pomniejszenia wpłacanej zaliczki podatnicy mogą dokonać za miesiące od lipca do grudnia 2022 r., co oznacza, że mogą skorzystać z preferencji już w zaliczce za lipiec wpłacanej do 20 sierpnia 2022 r.

Niskie Podatki

Obniżenie stawki PIT z 17 do 12 proc., uwzględnienie składki zdrowotnej w rozliczeniu niektórych przedsiębiorców, likwidacja ulgi dla klasy średniej, kwota wolna i wyższy próg podatkowy bez zmian