1% podatku. OPP nie stracą na Polskim Ładzie


W 2021 r. organizacje pożytku publicznego otrzymały tytułem 1% należnego podatku środki w wysokości 972,7 mln zł z rozliczeń rocznych za 2020 r.

28.11.2023

Grafika Polski Ład, monety i wykresy

  • W 2022 r. OPP otrzymają środki według starych zasad – tj. na podstawie zozliczenia podatku za 2021 r. Polski Ład nie wpływa na to.

Przyjmując za podstawę zakładaną realizację dochodów z podatku PIT z ustawy budżetowej na 2022 r.,  w 2023 r. OPP powinny otrzymać środki z rozliczenia za 2022 r. w wysokości ok. 1 mld zł, czyli nie mniej a więcej środków niż w tym roku.

Ministerstwo Finansów jest niezmiennie otwarte na dialog z podmiotami trzeciego sektora oraz Radą Działalności Pożytku Publicznego w celu wypracowania wspólnego rozwiązania na kolejne lata. Celem jest zidentyfikowanie tych, którzy mogliby dostać mniej i wypracowanie sposobu rekompensaty.  

Pytania i odpowiedzi

Wyszukiwarka OPP

Szukasz organizacji pożytku publicznego (OPP), której chcesz przekazać 1% swojego podatku PIT? Skorzystaj z wyszukiwarki OPP