Nowa wersja formularza VAT-REF w związku z pakietem VAT e-commerce


Informujemy o udostępnieniu nowego formularza VAT-REF(5)

16.04.2024

W związku z zmianą rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej od 1 lipca 2021 r. w zakresie szczególnej procedury zwrotu podatku VAT (VAT-Refund),  w zakładce e-Deklaracje VAT, została opublikowana nowa wersja formularza VAT-REF (5), która uwzględnia zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług w związku z wprowadzeniem pakietu VAT e-commerce. 

e-Deklaracje VAT

W tym miejscu znajdziesz formularze elektroniczne VAT