Interpretacja ogólna w sprawie stawki VAT w odniesieniu do usług obsługi wartości pieniężnych, w tym obsługi bankomatów (cashprocessing, cashhandling)


Interpretacja ogólna z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie stawki VAT stosowanej do usług obsługi (obróbki) wartości pieniężnych, w tym obsługi bankomatów (cashprocessing, cashhandling)

28.11.2023