Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)


16.04.2024

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) to, w uproszczeniu, „odwrócenie" procedury WNT.

Polega ona na przeniesieniu prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, w wyniku czego towar jest wywożony z Polski do innego kraju członkowskiego UE. WDT w Polsce towarzyszy wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w państwie, do którego towary są dostarczane. WDT to również przewóz towarów własnych podatnika do innego państwa członkowskiego UE.

WDT jest opodatkowana stawką 0 proc. przy spełnieniu odpowiednich wymogów, co oznacza, że faktury wystawiane nabywcom nie zawierają kwoty podatku. Dostawca może jednak odliczyć kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z taką dostawą.

W przypadku WDT można również zastosować procedurę magazynu konsygnacyjnego. Aby z niej skorzystać, unijny nabywca towarów musi być zagranicznym podatnikiem VAT (rozlicza VAT z tytułu dostawy towarów i świadczenia usług w innym niż Polska państwie członkowskim) i wykazać przemieszczenie towarów w państwie członkowskim, w którym transport lub wysyłka zostały zakończone. Wykazuje on również dostawę towarów jako WNT w miesiącu, w którym u polskiego podatnika powstał obowiązek podatkowy, wynikający z tej dostawy.

Podatnicy VAT, którzy prowadzą transakcje wewnątrzwspólnotowe i posługują się numerem VAT-UE, wykazują wewnątrzwspólnotową dostawę towarów również w informacji podsumowującej.