Informacja dla przedsiębiorców – podstawowe konsekwencje na gruncie VAT bezumownego wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej


Najważniejsze informacje dla przedsiębiorców dot. możliwych konsekwencji w VAT bezumownego wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

Wyjście Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej bez umowy (czyli tzw. „twardy Brexit”) oznacza, że nie będzie wprowadzony w relacjach UE ze Zjednoczonym Królestwem okres przejściowy, obejmujący m.in. czasowe utrzymanie obecnego stanu prawnego w zakresie opodatkowania VAT transakcji dostaw towarów i świadczenia usług pomiędzy Polską (polskimi podmiotami) a Zjednoczonym Królestwem (brytyjskimi podmiotami).

W tym kontekście Ministerstwo Finansów przedstawia następujące informacje:

Informacja dla przedsiębiorców – podstawowe konsekwencje na gruncie VAT bezumownego wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (dokument nie stanowi interpretacji ani objaśnień podatkowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.)

Linki do stron internetowych KE poświęconych Brexitowi:

Jak przygotować się do brexitu? Przewodnik celny dla przedsiębiorców.

Załączniki: