Informacja dla przedsiębiorców – podstawowe konsekwencje na gruncie VAT bezumownego zakończenia okresu przejściowego w relacjach Wielka Brytania - Unia Europejska


Najważniejsze informacje dla przedsiębiorców dot. możliwych konsekwencji w VAT bezumownego zakończenia okresu przejściowego w relacjach Wielka Brytania - Unia Europejska

Okres przejściowy przewidywany w Umowie Wyjścia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej, obejmujący m.in. czasowe utrzymanie obecnego stanu prawnego w zakresie opodatkowania VAT transakcji dostaw towarów i świadczenia usług pomiędzy Polską (polskimi podmiotami) a Zjednoczonym Królestwem (brytyjskimi podmiotami) zakończy obowiązywanie 31 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 51 Umowy wyjścia (Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE C z 12.11.2019 r. 384 I, s. 1), transakcje dotyczące towarów wysyłanych lub transportowanych z Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii (i odwrotnie), w przypadku rozpoczęcia wysyłki lub transportu tych towarów w okresie przejściowym i zakończeniu, po upływie okresu przejściowego, będą traktowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dyrektywy 2006/112/WE (dyrektywa VAT), jak transakcje pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Niezależnie od powyższego relacje pomiędzy Wielką Brytania a Unią Europejską i Polską dotyczące VAT pozostaną bez zmian. Konsekwencje braku umowy o przyszłych relacjach będą zbliżone do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez umowy.

W tym kontekście Ministerstwo Finansów przedstawia następujące informacje:

Informacja dla przedsiębiorców – podstawowe konsekwencje na gruncie VAT bezumownego zakończenia okresu przejściowego w relacjach Zjednoczone Królestwo - Unia Europejska (dokument nie stanowi interpretacji ani objaśnień podatkowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.)

Linki do stron internetowych KE poświęconych Brexitowi:

Jak przygotować się do brexitu? Przewodnik celny dla przedsiębiorców.

Załączniki:

Noty KE

Noty KE dotyczące opodatkowania podatkiem VAT towarów i usług w związku z wyjściem Zjednoczonego Królestwa z UE:

Value added tax (VAT) – goods (strona w jezyku angielskim)

Value added tax (VAT) – services (strona w jezyku angielskim)

Nota KE dot. opodatkowania podatkiem VAT towarów w związku z wyjściem Zjednoczonego Królestwa z UE (PDF, 677 kB)

Nota KE dot. opodatkowania podatkiem VAT usług w związku z wyjściem Zjednoczonego Królestwa z UE (PDF, 477 kB)