Zmiana branży kontrahenta bez uzasadnienia


Zakup od kontrahenta towarów – wcześniej nie kupowanych u niego – z innej branży niż ta, w której działa, jeżeli zmiana profilu jego działalności nie ma uzasadnienia ekonomicznego

16.04.2024

Kontrahent próbuje sprzedać ci towar z innej w branży niż ta, w której działa

Oszustwa podatkowe często mają miejsce wtedy, gdy podmioty, które wcześniej nie oferowały danego rodzaju towaru, nagle składają ci „atrakcyjne" oferty na ten towar. Ale oferowanie przez kontrahenta towarów z innej branży niż te, wcześniej sprzedawał, może mieć uzasadnienie ekonomiczne, w szczególności gdy zmienia on dotychczasowy profil działalności.


Przykłady:

  • posiadanie przez dostawcę towarów spoza profilu jego działalności nie wynika z jego oferty, ale z zapytania nabywcy (czyli dostawa wynikała np. z twojego żądania kompleksowego wykonania dostawy przez kontrahenta),
  • dostawca miał w ofercie takie towary, ale nie oferował ich wcześniej lub kupujący nie był nimi zainteresowany,
  • rozszerzenie działalności o nowy zakres towarów przez dostawcę było potwierdzone publiczną ofertą dostawy takich towarów, referencjami producenta/dostawcy lub informacją na stronie www podmiotu lub w portalach branżowych, odpowiednim wpisem w PKD lub jego aktualizacją,
  • nowo oferowane towary były objęte obrotem koncesjonowanym i podmiot uzyskał stosowne koncesje lub zezwolenia.