Warunki transakcji nietypowe dla branży


Wątpliwości dot. zawarcia transakcji na warunkach znacznie odbiegających od tych, które uznaje się w danej branży za gwarantujące bezpieczeństwo obrotu

16.04.2024

Zobacz typowe warunki, które świadczą o tym, że transakcja może mieć na celu naruszenie prawa lub oszustwo. Pamiętaj jednak o sytuacjach, gdy przewagę ekonomiczną posiada twój dostawca towaru, co może zmniejszać możliwości negocjacji warunków transakcji.

Przykłady:

  • ograniczenie możliwości skutecznej reklamacji zakupionego towaru,
  • brak ubezpieczenia towarów i gwarancji mimo ich wysokiej wartości – w przypadku, gdy nie zastosowano innych form zabezpieczenia,
  • brak możliwości wprowadzenia do umowy dodatkowych zabezpieczeń, np. kar umownych oraz ustalenia warunków transportu, magazynowania, miejsca odbioru towaru,
  • brak możliwości dokładnej weryfikacji jakości towarów, np. zakaz otwierania opakowań zbiorczych, nakaz wpisywania numerów fabrycznych towarów na opakowaniu zbiorczym bez możliwości porównania tych numerów z faktycznymi numerami na towarach,
  • przekazanie towarów w nietypowym miejscu (przykładowo na parkingu przy trasie).