Rażąco niski kapitał zakładowy


Kontrahent – spółka kapitałowa – posiada kapitał zakładowy rażąco niski w stosunku do okoliczności transakcji

16.04.2024

Twoje wątpliwości powinna wzbudzić sytuacja, kiedy kontrahent będący spółką kapitałową (spółką akcyjną lub spółką z ograniczoną odpowiedzialnością) przykładowo posiada kapitał zakładowy w wysokości 5 tys. zł a oferuje dostawę towarów o wartości dwóch milionów złotych lub prowadzi hurtowy handel paliwami (czyli wysokość kapitału nie odpowiada specyfice rynku).

Jednak samej wysokości kapitału zakładowego nie można uznawać za kryterium przesądzające o zachowaniu należytej staranności. Ważne są też inne okoliczności transakcji, np. jeżeli kontrahent działa na rynku od wielu lat i jest polecany przez inne podmioty, to niska wartość kapitału zakładowego może nie mieć znaczenia. Podobnie jest w przypadku, kiedy kontrahent posiada wysokie aktywa obrotowe lub kapitał własny.

W oparciu o dane dostępne w systemie eKRS możliwe jest ustalenie wysokości kapitału zakładowego spółki. Rażąco niski kapitał zakładowy może być okolicznością wzbudzającą wątpliwości odnośnie rzetelności kontrahenta.