Dokumenty urzędowe zawierające oczywiste nieprawidłowości


Podatnik nie przeanalizował posiadanych dokumentów urzędowych kontrahenta, które zawierają oczywiste nieprawidłowości

28.11.2023

Może się zdarzyć, że nieuczciwy kontrahent przedłoży kompleksową dokumentację mającą uprawdopodobnić rzetelność transakcji. Jednakże analiza poszczególnych dokumentów urzędowych może wykazać okoliczności, wskazujące na ich fikcyjność lub sfabrykowanie (np. kontrahent posługuje się pismem organu państwowego, w którym zastosowano kolokwialny język lub popełniono błędy w nazwie organu).

Weryfikacja dokumentów kontrahenta może skutkować też stwierdzeniem innych oczywistych nieprawidłowości (np. błędów dotyczących przedmiotu transakcji, składu chemicznego produktów, czy też dat wystawienia w certyfikatach lub atestach). Może się bowiem okazać, że kontrahent posługuje się dokumentami, które nie odnoszą się bezpośrednio do przedmiotu transakcji. W przypadku wątpliwości w zakresie przedłożonej przez kontrahenta dokumentacji urzędowej, powinieneś podjąć działania w celu ustalenia czy są one uzasadnione, np. poprzez kontakt z właściwym organem certyfikującym.

Współpraca z kontrahentem pomimo oczywistych nieprawidłowości w posiadanej dokumentacji, może stanowić źródło wątpliwości w zakresie należytej staranności podatnika.