Brak zaplecza organizacyjno-technicznego


Kontrahent nie posiada zaplecza organizacyjno-technicznego odpowiedniego do rodzaju i skali prowadzonej działalności gospodarczej

16.04.2024

Chodzi o sytuację, kiedy kontrahent nie dysponuje odpowiednim zapleczem organizacyjnym, majątkowym, technicznym oraz zasobem kadrowym, który umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej w skali, jaką ci oferuje.

Taka sytuacja może mieć miejsce np. wtedy, gdy kontrahent proponuje ci dostawę sprzętu AGD w znacznej ilości i o znacznej wartości, ale nie posiada dostępu (np. jako właściciel, najemca, leasingobiorca, nabywca usług transportowych) do odpowiednich magazynów lub środków transportu.

W kontekście odpowiedniego zasobu kadrowego należy też zwrócić uwagę, czy pracownicy kontrahenta posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania specjalistycznych usług w branżach, w których takie uprawnienia są wymagane (np. w branży budowlanej).