Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)


16.04.2024

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów polega na przeniesieniu prawa do rozporządzania jak właściciel towarem, który jest przewożony z państwa członkowskiego UE do Polski.

Mechanizm opodatkowania przypomina ten stosowany w przypadku zasady reverse charge (tzw. odwrotne obciążenie). Oznacza to, że jeżeli kupujesz towar, rozliczasz podatek należny. Podatek ten jest zazwyczaj podatkiem naliczonym i podlega odliczeniu na zasadach ogólnych.

Jeśli posługujesz się numerem VAT-UE możesz wewnątrzwspólnotowo nabywać towary. Transakcje te wykazujesz w informacji podsumowującej.

WNT to także przewóz towarów własnych z państwa członkowskiego do Polski. Takie nabycie jest opodatkowane stawką podatkową, właściwą dla dostawy takiego samego towaru w kraju.