Transakcje wewnątrzwspólnotowe


Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT), wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT), procedura magazynu konsygnacyjnego.

28.11.2023