Transakcje wewnątrzwspólnotowe


Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT), wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT), procedura magazynu konsygnacyjnego.

07.03.2024