Zwolnienia podmiotowe VAT


Kto korzysta ze zwolnienia z VAT

16.04.2024

Podatnicy, u których wartość sprzedaży (bez kwoty podatku) nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł (z wyjątkami określonymi w ustawie) korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Jeśli dopiero rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej zwolnienie będzie mogło być stosowane, jeżeli przewidywana wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności kwoty 200 000 zł.

Jeśli korzystasz ze zwolnienia podmiotowego w VAT mimo, że dokonujesz czynności, które podlegają opodatkowaniu w ramach działalności gospodarczej, nie rozliczasz tego podatku. Tym samym nie odliczasz podatku naliczonego. Możesz jednak zrezygnować ze zwolnienia podmiotowego i rozliczać VAT na zasadach ogólnych.